Hemianopsija termin je kojim se opisuje vrsta oštećenja vida u kome dolazi do suženja ili oštećenja na jednoj polovini vidnog polja. Gubitak sposobnosti vida na jednoj polovini vidnog polja može biti na levoj ili desnoj strani (lateralna ili vertikalana hemianopsija) ili na gornjoj ili donjoj polovini (visinska ili horizontalna hemianopsija).

 

Lezije koje se javjaju na očnom hijazmu (delu nervnog sistema koji je omogućava normalan vid) kao posledica različitih patoloških uzroka poput raka, krvarenja u mozgu, povreda glave i povišenog pritiska usled karotidnih aneurizma najčešći su uzrok hemianopsije.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa hemianopsijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hemianopsije su:

 

  • Karotidna aneurizma
  • Moždani udar (šlog)
  • Cerebralna ishemija
  • Meningitis
  • Povrede glave
  • Tumori na mozgu
  • Tumori na hipofizi

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hemianopsija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hemianopsija?

Kako će se lečiti hemianopsija zavisi od toga šta ju je izazvalo. Kako gubitak sposobnosti vida na jednoj polovini vidnog polja sam po sebi nije bolest, već simptom, neophodno je obratiti se oftalmologu kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hemianopsije?

Ukoliko se primeti hemianopsija ili bilo koji simptom koji može ukazivati na postojanje hemianopsije neophodno je obratiti se oftalmologu.