Hemiplegija je medicinsko stanja u kome dolazi do paralize jedne strane tela. Smatra se težim oblikom hemipareze, odnosno slabosti ruke i noge na jednom delu tela. Hemplegija nastaje kao posledica oštećenja na mozgu koje može može nastati pre rođenja (kongenitalna hemiplegija), za vreme rođenja ili tokom života. Kod odraslih osoba hemiplegija se najčešće javlja kao posledica moždanog udara.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa hemiplegijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hemiplegije su:

 

  • Ateroskleroza
  • Dijabetes
  • Epilepsija
  • Moždani udar
  • Leukodistrofija
  • Cerebralna paraliza

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hemiplegija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hemiplegija?

Kako će se lečiti hemiplegija zavisi od toga šta ju je uzrokovalo. Cilj svake terapije je da se stanje drži pod kontrolom i da se pacijentima omogući najbolji kvalitet života. Hemiplegija se najčešće leči fizikalnom terapijom, neuromuskularnom električnom stimulacijom kao i injekcijama botulinum toksina.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hemiplegije?

Ukoliko se primete bilo kakvi simptomi koji mogu ukazivati na postojanje hemiplegije neophodno je obratiti se lekaru. Hitna medicinska pomoć neophodna je ukoliko se iznenadno jave simptomi poput poteškoća sa hodanjem, gutanjem i održavanjem ravnoteže, zamućenog vida, utrnutosti jedne strane tela, kao i urinarne ili fekalne inkontinencije.