Termin hemoglubinurija označava prisustvo hemoglobina u urinu. Hemoglobin je krvni protein neophodan za normalno funkcionisanje organizma jer prenosi kiseonik i ugljen dioksid kroz telo. Hemoglobin se prirodno ne nalazi u mokraći, te se njegovo prisustvo koristi kao indikator ozbiljnih bolesti.

 

Koje bolesti se javljaju zajedno sa hemoglubinurijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hemoglubinurije su:

 

 • Anemija srpastih ćelija
 • Mediteranska anemija (talasemija)
 • Paroksimalna noćna hemoglobinurija
 • Favizam
 • Akutni glomerulonefritis
 • Infekcija bubrega
 • Malarija
 • Bolest hemoglobina C
 • Bolest hemoglobina SC
 • Tromotična trombocitopejična purpura
 • Hemolički uremički sindrom
 • Tuberkuloza
 • Rak bubrega
 • Opekotine

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hemoglubinurija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hemoglubinurija?

Kako će se lečiti hemoglubinurija zavisi od toga šta ju je izazvalo.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hemoglubinurije?

Ukoliko se primete bilo kakvi simptomi koji mogu ukazivati na postojanje hemoglubinurije neophodno je obratiti se lekaru.