Hemoptizija je termin kojim se označava iskašljavanje krvi. Krvavi ispljuvak može biti svetlo crvene ili ružičaste boje. U nekim slučajevima pomešan je sa sluzi i sadrži grudvice krvi i gnoja.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa hemoptizijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hemoptizije su:

 

 • Apsec na plućima
 • Hronična opstruktivna bolest pluća
 • Ebola
 • Plućna embolija
 • Embolija
 • Emfizem
 • Cistična fibroza
 • Wegnerova granulomatoza
 • Plućna infarkcija
 • Parazitoza
 • Upala pluća
 • Stenoza mitralnog zaliska
 • Tuberkuloza
 • Rak pluća

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hemoptizija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hemoptizija?

Kako će se lečiti hemoptizija zavisi od toga šta ju je izazvalo. Tragovi krvi u ispljuvku normalna su pojava koja uglavnom ne zahteva posebno lečenje. Veće količine krvi u ispljuvku kao i duže trajanje hemoptizije zahtevaju hitnu posetu lekaru.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hemoptizije?

Ukoliko se u ispljuvku primeti krv neophodno je obraiti se lekaru jer se hemoptizija često može javiti kao simptom ozbiljnih oboljenja pluća. U slučaju prisustva veće količine krvi ili dugotrajnog krvarenja neophodno je potražiti hitnu lekarsku pomoć kako ne bi došlo do komplikacija