Hiperestezija je medicinsko stanje koga karakteriše preterana osetljivost na dodir, toplotne stimulanse i lekove na bol. Hiperestezija se najčešće definiše kao neprijatan osećaj ili osećaj bola koji se može manifestovati na različite načine u zavisnosti od toga koji je organ ili deo tela u pitanju. Kako će se manifestovati hiperestezija takođe zavisi od toga koji nervni putevi su oštećeni.

 

Koje bolest se mogu javiti zajedno sa hiperestezijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hiperestezije su:

 

  • Mentalni poremećaji
  • Herpes zoster
  • Alkoholisano stanje
  • Meningitis
  • Mijelitis
  • Neuritis
  • Poliomijelitis
  • Bes
  • Multipla skleroza
  • Infekcija virusom tetanusa

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hiperestezija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hiperestezija?

Kako će se lečiti hiperestezija zavisi od toga šta ju je izazvalo, kao i od celokupnog zdravstvenog stanja pacijenta. Zbog činjenice da se hiperesteziju mogu izazvati nekoliko različitih bolesti koje se javljaju u isto vreme, neophodno je precizno ustanoviti dijagnozu kako bi lečenje bilo uspešno.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hiperestezije?

Ukoliko se primeti pojava hiperestezije ili drugih simptoma koji mogu ukazivati na postojanje ovog oboljenja neophodno je obratiti se lekaru.