Hiperkapnija je stanje koga karakteriše preterana akumulacija ugljen dioksida u arterijskoj krvi i ostalim telesnim tečnostima.. Najčešći uzrok hiperkapnije su poremećaji u radu pluća i srca.

 

Povišen parcijalni pritisak ugljen dioksioda najčešće je posledica respiratorne insuficijencije. Respiratorna insuficijencija se najčešće manifestuje kao alveolarna hipoventilacija pluća koju karakteriše smanjena ventilacija pluća koja dovodi do hopoksemije.

 

U zavisnosti od toga koliko je stanje ozbiljno, hiperkapnija se može javiti zajedno sa velikim brojem različitih simptoma. Neki od simptoma koji se najčešće javljaju sa hiperkapnijom su tahikardija, dispnea, osip, grčevi u mišićima, povišen krvni pritisak, glavobolje, konfuzija, letargija, hiperventilacija, dezorijentacija i gubitak svesti. U nekim slučajevima hiperkapnija može imati smrtan ishod.

 

Kada parcijalni pritisak ugljen dioksida u krvi i telesnim tečnostima dostigne nivo između 60 i 75 mmHg, javlja se dispnea i abnormalni otkucaji srca. Kada je pritisak ugljen dioksida između 70 i 80 mmHg javlja se izuzetno izražena letargija pa čak i polu-koma, dok se kod pritiska ugljen dioksida višem od 100 mmHg javlja koma. Parcijalni pritisak ugljen dioksida između 100 i 150 mmHg može izazvati smrt.

 

Koje se bolesti javljaju zajedno sa hiperkapnijom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hiperkapnije su:

 

  • Apnea
  • Hronična opstruktivna bolest pluća
  • Bolesti srca

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hiperkapnija se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hiperkapnija?

Kako će se lečiti hiperkapnija zavisi od toga šta ju je izazvalo. Važno je zapamtiti da hiperkapnija nije sama po sebi bolest, već simptom nekog oboljenja.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hiperkapnije?

Ukoliko se primeti hiperkapnija ili bilo kakav simptom koji može ukazivati na hiperkapniju neophodno je potražiti hitnu medicinsku pomoć.