Hiperpnea je medicinsko stanje koga karakteriše povećana dubina i učestalost udaha. Ovo stanje često dovodi do pojave poremećaja ventilacije pluća. Hiperpnea se često javlja zajedno sa povećanom frekvencijom srca i malaksalošću.

 

Neke od fizioloških pojava koja mogu dovesti do pojave hiperpnee su fizička aktivnost i stres. Hiperpnea se takođe može javiti i kao posledic patoloških pojava poput srčane isuficijencije, sepse, metaboličke acidoze i sinuzitisa. U nekim slučajevima hiperpnea se može javiti kao posledica preteranog konzumiranja alkohola.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa hiperpneom?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom hiperpnee su:

 

  • Metabolička acidoza
  • Srčana insuficijencija
  • Sepsa
  • Sinuzitis
  • Alkoholizam

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, hiperpnea se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči hiperpnea?

Kako će se lečiti hiperpnea zavisi od toga šta ju je izazvalo, kao i od celokupnog zdravstvenog stanja pacijenta.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju hiperpnee?

Ukoliko se primeti pojava hiperpnee ili bilo kakvih simptoma koji mogu ukazivati na postojanje ovog oboljenja neophodno je obratiti se lekaru ili dežurnoj medicinskoj ustanovi.