Koprivnjača predstavlja poremećaj na koži koji se karakteriše pojavom  promena na koži koje svrbe. Boja, veličina i oblik kao i trajanje osipa varira od individue do individue.  U zavisnosti od individue, promene su najčešće lokalizovane na licu, trupu, gornjim i donjim esktremitetima i mogu biti udruženi sa otokom.

 

 

Stanje se označava kao hronično ako promene traju duže od 6 nedelja ili često recidivira u period od nekoliko meseci do godina.

 

Uzroci koprivanjače najčešće nisu u potpunosti evidentni.

 

Ponekad mogu biti udruženi sa određeim oboljenjima kao što su eitematozni lupus ili tiroidni poremećaj. U drugim slučajevima stanje može biti izazvano upotrebom lekova (analgetici), insektima, infektivnim pocesima, toplotom ili hladnočom, stresom, sunčevo msvetlošću, upotrebom određene hrane, lakohola ili aditiva u namirnicima pa čak i usled fizičke aktivnosti.

 

U svim slučajevima, mehanizam nastanka koprivnjače jeste oslobađanje histamina i drugih supstanci  u cirkulaciju koji izazivaju nastanak spoljašnjeg osipa.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa sekrecijom iz oka?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa sekrecijom iz oka mogu biti sledeći:

 

  • Alergija na hranu
  • Anafilaksa
  • Tiroidni poremećaj
  • Sistemski eritematozni lupus

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju koprivnjače ?

 

U slučaju koprivnjače, najčešće se primenjuje klasična terapija do povlačenja tegoba.  Savetuje se nošenje adekvatne odeće, izbegavanje upotrebeagresivnih deterdženata.

 

 

Neophodno je hidrirati kožu odgovarajuće regije i aplikovati hidratantne kreme. Najbolje je egzaktno identifikovati uzročnog agenta koprivnjače, te ciljano primeniti terapiju i korigovati svakodnevne navike.

 

U nekim sličajevima od koristi je upotreba antihistaminika kod pojave svraba. Kod drugih individua, neophodna je i primena kortikosteroidne terapije po nalogu lekara. Ako se osip javlja u sklopu nekog oboljenja, potebno je lečiti primarni poremećaj.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

U slučaju težeg stepena promena i ako organizam ne reaguje na primenjenu terapiju neophodne su češće kontrole.

 

Neophodno je obratiti se hitnoj medicinskoj službi u slučaju udruženosti osipa sa vrtoglavicom, osećajem gušenja, otežani mgušenjem ili otokom jezika ili grla.