Pojava krvi u mokraći moće nastati usled različitih stanja i poremćaja kao i trudnoće. Čak i količina krvi može znantno varirati; od golim okom vidljivog krvarenja do mikrohematurije – krvarenja vidljivog jedino pod mikroskopom.

 

U oba stanja neophodni je ustanoviti  primarni uzrok krvarenja. Najčešće su to infekcije mokraćnog sistema i bubrega, bubrežna ili vezikularna kalkuloza, uvećana prostata, glomerulonefritis, karcinom, anemija srpastih ćelija, oštećenje bubrega ili upotreba određenih medikamenata ili pak intenzivna fizička aktivnost.

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa postojanjem hematurije?

 

Poremećaji udruženi sa prisustvom hematurije mogu biti sledeći:

 

 • Anemija srpastih ćelija
 • Kamenje u bubrezima
 • Karcinom prostate
 • Karcinom mokraćne bešike
 • Cistitis
 • Infekcija hlamidijom
 • Renalna kolika
 • Ebola
 • Glomerulonefritis
 • Gonoreja
 • Insuficijencija bubrega
 • Benigna hiperplazija prostate
 • Sistemiski eritemski lupus
 • Wilsonovo oboljenje
 • Nefritis
 • Orhitis
 • Trihomonas
 • Karcinom testis
 • Karcinom bubrega
 • Karinom prostate
 • Karcinom mokraćne bešike
 • Infekcija uretre
 • Karcinom uretera
 • Karcinom prostate
 • Karcinom mokraćne bešike
 • Uretritis

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju hematurije?

 

Najadekvatniji tretman lečenja hematurije uslovljen je primarnim uzrokom.

Kod određenih individua upotreba antibitoika u lečenju infekcije može biti dovoljna, lekove u terapiji uvećane prostate i eliminaciju kamenaca iz bubrega ili mokraćne bešike.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati  se sa ordinirajućim lekarom u slučaju hematurije?

 

Pri bilo kojoj pojavi hematurije, neophodno je konsultovati se sa lekarom.