Pojava krvarenja iz ušne regije najčešće je simptom perforacije bubne opne u slučaju infekcije uha ili trauma istog. Često može biti  znak prisustva tumorskog procesa. Često predstavlja rezultat ozbiljnih infekcija koje ne zahvataju  direktno ušnu školjku, kao što je ebola. Nadalje, perforacija bubne opne može nastati usled  nadmorske visine, prisustva stranog tela u uhu kao i dejstva buke.

 

Sekret koji iz bubne duplje dolazi u spoljašnju sredinu najčešće je kombinacija sekreta, voska, krvarenja i drugih tečnosti. U zavisnosti od uzroka krvarenja, poremećaj može biti udružen sa pojavom zujanja,  paralizom određene regije lica, groznice, glavobolje i gubitka sluha.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa krvarenjem iz uha?

 

Poremećaji koji mogu biti uduženi sa krvarenja iz uha  mogu biti sledeći:

 

  • Ebola
  • Otitis

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju krvarenja iz uha ?

 

U najvećem broju slučajeva perforirana bubna opna spontano se zaleči u narednih nekoliko nedelja. U nekim slučajevima lečenje nije neophodno, dok je kod određenih individua neophodno lečenje primenom antibiotika. U slučaju da dođe do spontane reparacije defekta na bubnoj opni, indikovana je hirurška reparacija.

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U slučaju krvarenja iz uha, uvek se savetuje konsultacija lekara. Kada je krvarenje udruženo sa traumom glave, najadekvatnije je obratiti se hitnoj medicinskoj službi.

U slučaju pojave znatnog krvarenja, kao i udruženosti epistakse, razdražljivosti, pospanosti, vrtoglavice i povraćanja; neodložna pomoć je neophodna.