Ksantelazme predstavljaju nakupine masnih depozita, naročito holesterola predominantno na očnim kapcima. Prevalenca poremećaja najveća je nakon 40-te godine. Ipak, moguća je pojava ksantelazmi i pre tog životnog doba.

 

Ksantelazme se karakterišu prisustvom  žućkastih  depozita masnih nakupina varijabilnog oblika i veličine u regiji očnih kapaka. U slučaju ubrzanog  rasta ksantelazme i pojave nodularnog oblika većih dimenzija – može se govoriti o ksantomu. Generalno, način rasta je dobroćudnog karaktera i bezbolan i ne dovodi do poremećaja vida. Ipak, ksantelazme mogu ukazivati na prisustvo visokih nivoa holesterola. Vremenom, u arterijama se nakuplja holesterol (ateroskleroza) usled čega je povećan rizik za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, pogotovo srčanog i moždanog udara.

 

Diskusije na temu povezanosti ksantelazmi sa visokim nivoima holesterola i drugih masnoća u krvi i dalje je enigmatična.

 

Naime, prisustvo ksantelazmi ne mora biti povezano sa dislipidemijama. Međutim, postoje slučajevi kod kojih usled povišenih masnoća  u kvi (dijabet, određeni tipovi tumora, hipotiroidizam, hiperlipidemija).

 

Neophodno je konsultovati se sa ordiniajućim lekarom u pogledu procene najadekvatnijeg metoda lečenja, u zavisnosti od individualnog stanja kao i primarnog uzroka.

 

Koja oboljenja su udružena sa nastankom ksantelazmi ?

 

Najčešće udruženi poremećaji sa nastankom ksantelazmi jesu:

 

  • Ciroza jetre
  • Pankreatitis
  • Primarna bilijana ciroza
  • Hipotiroidizam
  • Dislipidemija

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

Koja terapija se primenjuje u lečenju ksantelazme ?

 

Prisustvo ksantelazmi ne pokazuje tendenciju sopstvene rezolucije, te će biti nepromenjenog dijametra ili će se vremenom uvećati. Mogu se ukloniti hirurškim putem. Operativni pristup se ne preporučuje u slučaju ksantelazmi većeg dijametra.

 

 

Na sreću, najoptimalnije opcije su: laserski tretman primenom CO2 ili argona, hemijska kauterizacija primenom hlorisane acetilne kiseline. U slučaju površinskih ksantelazmi, primena elektro ili krioterapije je uspešna.

 

Najčešći neželjeni efekti uspešne terapije mogu biti ožiljne promene, diskoloracije i everzija očnih kapaka. Nažalost, recidivi ksantelazmi nisu retkost. U cilju redukcije recidiva, primenjuje se specijalni higijensko-dijetetski režim sa niskim sadržajem masti.

Kada je najoptimalnije konsultovati  se sa ordinirajućim lekarom u slučaju postojanja ksantelazmi ?

 

U slučaju da ksantelazme izazivaju osećaj nelagodnosti i diskomfora, savetuje se konsultativni pregled lekara. Radi uklanjanja ksantelomatoznih promena sa kože odgovarajuće regije, neophodno je konsultovati se sa dermatologom. Budući da pojava ksantelazmi može biti rani znak povišenih vrednosti holesterola u krvnim sudovima, adekvatan laboratorijski pregled (nivo holesterola, merenje kvnog pritiska, funkcija jetre i dugi kardiovaskularni rizici) se savetuje u cilju utvrđivanja adekvatnog terapeutskog pristupa i uklanjanja masnih depozita najodgovarajućim terapijskim modalitetom.