Ksantomi predstavljaju nakupine masnog tkiva u dubljim slojevima kože. Karakterišu se izgledu nalik žulju ili žućkastoj nakupini (kod nekih pacijenata mogu biti braonkaste ili crvene prebojenosti) sa jasno definisanim granicama i najčešće se javljaju kod starijih usled povišenih vrednosti holesterola.

Lipidni molekuli nakupljaju se u vidu velikih penastih ćelija u koži. Ove nakupine mogu biti većih dimenzija i najčešće se pojavljuju na kapcima, ali mogu biti lokalizovani i na drugim regijama tela: laktovi, dlanovi, vrat, zglobovi, tetive, kolena, ruke, stopala i butane, kosti, srce, jetra, krvni sudovi i drugi organi.

 

U slučaju lokalizacije ksantoma  na očnim kapcima nazivaju se ksantelazme i ne moraju biti udružene sa povišenim vrednostima holesterola ili drugih masnoća u krvi.  Najčešće se javljaju kod starijih osoba. Takozvani eruptivni ksantomi mogu nastati iznenada u predelu bilo koje regije tela. Oni mogu biti znak povišenog krvnog pritiska.

Tačan uzrok ksantoma regije očnih kapaka je nepoznat, dok se u slučaju postojanja eruptivnog tipa navode određeni poremećaji. U određenim slučajevima, ksantomi mogu predstavljati znak oboljenja koji dovode do povišenih nivoa masnoća u krvi, kao što je dijabet, familijarna hiperholesterolemija, primarna bilijarna ciroza, pankreatitis, hipotiroidizam i određene forme karcinoma.

 

U slučaju prisustva ksantoma, lekar će pregledati detaljno kožu i načiniti biopsiju u cilju dobijanja preciznijih informacija. Pacijenti se mogu dodatno podvći određenim laboratorijskim rezultatima u cilju evaluacije nivoa lipida, funkcija jetre i dijabetesa.

 

Koji poremećaji su najčešće udruženi sa ksantomima ?

 

Oboljenja koja mogu biti udružena sa ksantomima su sledeća:

 

  • Primarna bilijarna ciroza
  • Dislipidemija
  • Hiperlipidemija
  • Pankreatitis
  • Kalcifikacije žučne kese
  • Hipotiroidizam
  • Određene forme karcinoma
  • Dijabet
  • Male boginje
  • Nasledna metabilička oboljenja kao što su familijalna hiperholesterolemija

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju ksantoma ?

 

Ksantomi se mogu hirurški ukloniti, ali pokazuju tendenciju recidiva.  Uvek se savetuje precizno određivanje uzročnog poremećaja. U slučaju ksantoma očnih kapaka, terapeutski tretman primenjuje se samo radi estetskih korekcija i podrazumeva primenu topikalnih kiselina ili lasera bez neželjenih efekata.

 

Lečenje bilo kog poremećaja koji dovodi do nastanka povišenih vrednosti I masnih kiselina u krvi može smanjiti rizik za nastanak ksantoma. Najefektiniji način tretianja povišenih vrednosti holesterola jeste higijensko-dijetetski režim. U ovom trenutku, fizička aktivnost je neophodna kao i adekvatna nutritivna potpora. U slučaju izostanka rezultata, medikamentozno treiranje hiperholesterolemije može redukovati rizik za nastanak ksnatomatoznih promena.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati  se sa ordinirajućim lekarom u slučaju postojanja ksantoma ?

 

U bilo kom momentu pojave ksantoma neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom, budući da njihov nastanak može ukazivati na postojanje određenih poremećaja koji zahtevaju specifično lečenje.