Leukokorija predstavlja medicinsko stanje u kome je pupila prekrivena u manjoj ili većoj meri  beličastim refleksijama  koje su vidljive golim okom.

 

Poremećaj nastaje usled abnormalnosti jedne od tri osnovne strukture očnog aparata:

 

 

  • sočivo (transparentna struktura lokalizovana iza irisa,a ispred staklastog  tela)
  • staklasto telo (viskozna gelatinoza struktua interponirana između retine i sočiva )
  • očno dno (unutrašnji deo zadnjih partija očne jabučice koje formiraju vidni aparat)

 

 

Budući da može ukazivati na ozbiljnija oboljenja oka – katarakta (kongenitalna ili stečena), retinoblastoma, retinalnu ablaciju – predstavlja karakteristični simptom.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa leukokorijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa leukokorijom mogu biti sledeći:

 

  • Katarakta
  • Retinalna displazija
  • Retinalna ablacija
  • Retinoblastom
  • Kornealni ulkus

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju prehlade ?

 

Budući da uzročnici leukokorije mogu biti mnogobrojni što uslovljava različiti terapeutski pristup. Pravilna identifikacija uzročnog poremećaja od izuzetne je važnosti radi adekvatne terapije.

 

U slučaju leukokorije, neophodno je konsultovati se sa lekarom ili oftalmologom.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U slučaju leukokorije, neophodno je konsultovati se sa oftalmologom.