Makroglosija predstavlja stanje koje se karakteriše prekomernim i difuznim uvećanjem jezika.

 

Postoji nekoliko primarnih uzročnika ovog stanja. Makroglosija je najčešće rezultat određenih endokrinih poremećaja kao što su hipotiroidizam, akromegalija, mušićna hipertrofija, tumorske promene jezika, vaskularne malformacije (limfangiom, hemangiom ili kongenitalne anomalije – Daunov sindrom).

 

Makroglosija takođe može predstavljati posledicu alrgeijske reakcije. Nadalje, mučnina, povraćanje, svrab, ubrzan srčani rad i otežano disanje mogu biti neki od simptoma.

 

U slučaju ozbiljnijeg otoka jezika, može nastati poremećaj govora, žvakanja pa ćak i disanja.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa makroglosije?

 

Poemećaji koji mogu biti udruženi sa makroglosijom mogu biti sledeći:

 

  • Akromegalija
  • Alergije na hranu
  • Alergije na lekove
  • Kontaktne alergije
  • Amiloidoza
  • Mišićna hipetrofija
  • Hipotiroidizam
  • Vaskularne malformacije (hemangiom, limfangiom)
  • Daunov sindrom
  • Tumori jezika

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju makroglosije ?

 

Makroglosija najčepče je simptom ili posledica određenog poremećaja. Stoga, najčešće se ne leči direktno već u sklopu prmarnih poremećaja.

Neophodno je da se u slučaju makroglosije individual konsultuje sa odgovarajućim lekarom.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa ordinirjaučim lekarom ?

U slučaju suspektne alergijske reakcije ili več postojećeg oboljenja (videti listu pridruženih bolesti).