Makule predstavljaju promenu boje kože bez karakterističnih promena u vidu depresije ili elevacije odnosno nije palpabilna. Po konvenciji, makule su dijametra manjeg od  1cm u najširem prečniku, dok se one veće nazivaju mre.

 

Postoji nekoliko oboljenja koja uslovljavaju nastanak makula i to su vitiligo i hloazma.

 

Makule su najčešće asimptomatične, dok u određenim lsučajevima mogu biti paćene pojavom svraba ili deskvamcije kože.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa makulama?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa makulama mogu biti sledeći:

 

 • Chloasma
 • Denga
 • Dermatofitoza
 • Ebola
 • Lepra
 • Molluscum
 • Boginje
 • Smrzotine
 • Rubela
 • Tinea versicolor
 • Toksoplazmoza
 • Male boginje
 • Vitiligo

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju makula ?

 

Budući da oboljenja udružena s apojavom makula mogu biti mnogobrojna, u cilju primene odgovarajućeg terapijskog protokola, neophodno je dobro diferencirati uzročne poremećaje.

Uvek se savetuje konsultacija sa lekarom odgovarajuće specijalnosti.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

U slučaju već postojećeg oboljenja (videti listu udruženih poremećaja).