Prognacija se definiše  kao protruzija donje vilice (mandibule). U osnovi poremećaja jeste nepravilnost u rasporedu zuba usled nepravilnog oblika kostiju kao i facijalnih struktura te nastaje  malokluzija.

 

Poremećaj je najčešče prisutan od rođenja. Najčešći uzroci su hereditarnog tipa, kao što je Kouzonovo oboljenje ili sindrom nevusa bazalnih ćelija. U ostalim  slučajevima, mandibularni pokreti mogu nastati u detinjstvu usled poremećaja kao što su gigantizam ili akromegalija.

 

Akromegalija

Gigantizam

Krouzon-ova bolest

Sindrom nevusa bazalnih ćelija

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju prognacije ?

 

Nepravilnosti položaja zuba mogu se korigovati ili redukovati uz pomoć stomatologa ili protetičara. U određenim slučajevima, hirurški pristup može biti indikovan.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

U slučaju postojanja prognacije, neophodno je konsultovati se sa lekarom, a pogotovo usled otežanog govora, žvakanja, ujeda ili kad god je protruzija prisutna.