Prisustvo mase ili otoka testisa može biti čvrstog ili vodenastog sadržaja. Predstavlja stanje koje nastaje kao posledica različitih medicinskih poremećaja kao što je varikokela, testikularna torzija, epididimitis, orhitis i trauma odgovarajuće regije tela, pa čak i karcinom testisa.

 

Većina masa pisutnih u testis ili edema istog udruženo je sa varikokelama i hidrokelama i podestavlja bezbolno stanje. U slučaju testikularne torzije, epididimitisa, orhitisa i trauma testikularni otok najčešće je kaakterisan bolnim senzacijama varijabilnog stepena. Testikualrni karcinom najčešće je bezbolan process.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa testikulanrom masom?

 

Poremećaji koji mogu biti uduženi sa testikularnom masom  mogu biti sledeći:

 

  • Epididimitis
  • Hidrokela
  • Orhitis
  • Testikularna torzija
  • Testikularni karcinom
  • Trauma
  • Varikokela

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa masom ili otokom testisa?

 

Poremećaji koji mogu biti uduženi sa masom ili otokom testisa  mogu biti sledeći:

 

Budući da prisustvo mase ili otoka testisa može biti uslovljen različitim medicinskim poremećajima, neophodno je pravovremeno informisati ordinirajućeg lekara o mogućim uzrocima nastale tumorske promene testisa.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa ordinirajućim lekarom ?

 

U slučaju postojanja mase ili  otoka testisa, uvek se savetuje konsultacija lekara, pogotovo nakon već postavljene dijagnoze (ili povećanog  rizika) odgovarajućeg poremećaja udruženog sa prethodno opisanim stanjem (videti listu pridruženih oboljenja).