Pojava otoka ili mase u vratnoj regiji predstavlja stanje koje može biti uzrokovano određenim poremećajima.  Prisutna masa ili otok vrata može biti posledica:

 

 • Različitih infekcija uslovljenih orofaringealnim stanjima kao što su tonzilitis, faringitis ili dentalne infekcije
 • Sistemske infekcije usled oboljenja kao što su otok limfnih nodusa kao posledica stanja kao što su mononukleoza, HIV i tuberkuloza

 

Čak i usled poremećaja funkcije štitaste žlezde (struma, tiroiditis, tiroidni nodusi) može nastati  formiranje mase ili otoka određene regije vrata, kao i nastanak tumora i cisti unutar određenih anatomskih struktura vratne regije.

 

Budući da postoje mnogobrojna oboljenja koja mogu usloviti nastanak tumorozne mase ili pojave lokalnog otoka vratne regije, neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom u slučaju pojave prvih simptoma ili patološke mase.

 

U određenim slučajevima, prisustvo mase ili otoka može biti praćeno prisustvom bola (pogotovo u slučaju infekcije). Lekar će prvenstveno ispitivati stepen konzistencije prisutne mase kao i njenu pokretljivost u odnosu na druge vratne strukture.

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa masom u regiji vrata?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa masom u regiji vrata  mogu biti sledeći:

 • AIDS
 • Faringitis
 • Struma
 • Mononukleoza
 • Hašimoto
 • Tiroidni nodusi
 • Zauške
 • Tonzilitis
 • Toksoplazmoza
 • Tuberkuloza
 • Tiroidni karcinom
 • Karcinom larinksa

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju mase u vratnoj regiji ?

 

Budući da primarni uzročni faktori otekline u predelu vratne regije mogu biti mnogobrojni, u određenim stanjima čak i ozbiljniji poremećaji, neophodno je potražiti lekarski pregled što pre u cilju pronalasaka adekvatnog terapeutskog protokola.

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa ordinirajućim lekarom ?

 

U slučaju pojave otoka ili tumorozne mase vratne regije, uvek se savetuje pravovremena lekarska konsultacija, naročito ako je individua pod povećanim rizikom od obolevanja ili sa dijagnostikovanim pridruženim poremećajem (videti prethodno navedenu listu pridruženih oboljenja).