Termin melena podrazumeva prisustvo krvi u stolici odnosno katranastu boju stolice. Krvarenje ja najčešće lokalizovano  u gornjim partijama digestivnog sistema, najčepče na nivou ezofagusa, želuca ili duodenuma, dok je kod skoro polovine slučajeva udruženo sa povraćanjem krvi (hematemeza) i povišenim nivoom neproteinskog nitrogena u krvi.

 

Tipična melena udružena je sa povraćanjem krvi u slučaju da je udružena sa poremećajeima kao što su želudačno ili duodenalno krvarenje. Ostali mogući uzroci su  krvarenje iz ezofagealnih variksa, gastritisa, ulkusa, želudačnog krvarenja udruženog sa upotrebom odreženih medikamenata (kao što anitinflamatorni ili antikoagulantni lekovi) ili tumori.

 

U određenim slučajevima, boja stolice može varirati iz višestrukih razloga, kao što je na primer upotreba lekova baziranih na gvožđu ili usled ishemije digestivnog sistema odnosno redukovane cirkulacije u gastrintestinalnom sistemu.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa melenom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa melenom mogu biti sledeći:

 

 • Angiodisplazija
 • Intestinalna opstrukcija
 • Ulcerativni koliis
 • Denga
 • Ezofagealni divertikulum
 • Ebola
 • Hemoroidi
 • Kronova bolest
 • Benigni polipi kolona
 • Maligni polipi kolona
 • Mallory-Weiss sindrom
 • Želudačni karcinom
 • Duodenalni ulkus
 • Želudačni karcinom
 • Peptični ulkus
 • Ezofagealni variksi

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju melene ?

 

Terapeutski pristup lečenju melene uslovljen je primarnim etiološkim faktorom. U određenim slučajevima primena odgovarajućih lekova može biti od koristi, najčešće antibiotika i antacida.

 

Kod određenih slučajeva operativni pristup može biti indikovan, u cilju korekcije anomalija u određenim venskim pleksusima odgovornim za pojavu krvarenja u jednjaku. Kod postojanja tumora primena hemo ili radijacione terapije  može biti neophodna.

 

Konačno, u slučaju postojanja anemije indikovana je primena transfuzije.

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom u slučaju melene ?

 

U slučaju melene, neophodno je konsultovati lekara u cilju utvrđivanja primanrog uzroka. Ovim pristupom moguće je pravovremeno  identifikovati i odrediti opzimalnu terapiju.