Menoragija predstavlja termin koji označava obilno ili produženo menstruačno kvarenje (duže od nedelju dana). Gubitak krvi  i posledični abdominalni grčevi mogu remetiti kvalitet svakodnevnog života, ponekad uslovljavajući nastanak anemije ili problem udružene sa umorom ili otežanim disanjem.

 

 

Neki od potencijalnih uzroka menoragije mogu biti: hom+monski dibalans, disfunkcija ovarijuma, fibromi uterusa, polipi, endometrioza ili eđe karcinom.  Ponekad je menoragija udružena sa komplikacijama u trudnoći, upotrebom spirale ili određenih lekova kao što su antiinflamatorni ili antikoagulantni lekovi.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa menoragijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa menoragijom mogu biti sledeći:

 

  • Adenomioza
  • Karcinom jajnika
  • Poremećaji štitaste žlezde
  • Endometrioza
  • Fibromi uterusa
  • Von Willebrand- ovo oboljenje
  • Oboljenja jetre
  • Oboljenja bubrega
  • Polipi uterusa
  • Karcinom uterusa

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa menoragijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa menoragijom mogu biti sledeći:

 

Najadekvatniji medicinski pristup u lečenju menoragije zavisi od stepena poremećaja, primarnog uzročnika kao i prethodnog zdravstvenog stanaj individue.

 

U određenim slučajevima upotreba antiinflamatornih lekova može olakšati simptome i redukovati gubitak krvi, uključujući i kontraceptivne pilule.

 

U slučaju anemije, mogu se prepisati peparati gvožđa.Budući da je menoragija udružena sa upotrebom lekova, neophodno je obustaviti unos istih.  U ostalim slučajevima, unos gvožđa može se preporučiti. Ponekad je neophodna hirurška intervencija, kao na primer u slučaju fibroida.

Nadalje, u slučaju da je menoragija posledica specifične bolesti,, neophodno je pravilno dijagnostikovanje kao i adekvatan tretman.

 

 

Kada je najotimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

 

U slučaju da je menoragija prisutna uvek je neophodno konsultovati se sa lekarom. Kada je menstruacija obilna, uvek je neophodno konsultovati se sa svojim lekarom. Kada krvarenje uslovljava zamenu tampona na svaki sat vremena, pregled lekara je neophodan.