Mišićni bol nastaje usled različitih etioloških faktora: povreda, trauma, intenzivnog fizičkog i napornog rada. Takođe nastaje nakon akutnog bolnog incidenta u odgovarajućem mišiću.

 

Najčešći primarni uzrok mišićnog bola predstavlja intenzivan ili dugotrajan fizički napor u kombinaciji sa stresom i neadekvatnom posturom koje izazivaju zamor mišića i bol, pogotovo u vratnoj regiji, ramenima i leđima. Ipak, bol u mišićima najčešće je simptom određenih oboljenja, i to najčešće: artitisa, osteoartritisa, fibomijalgije ili drugih sistemskih oboljenja kao što je na primer lupus.

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa postojanjem mišićnog bola?

 

 

Poremećaji udruženi sa prisustvom atrofije i flakcidne paralize mišića mogu biti sledeći:

 

 • AIDS
 • Metabolička acidoza
 • Akromegalija
 • Artritis
 • Reumatoidni artritis
 • Artroza
 • Bronhitis
 • Kokcidinija
 • Kolitis
 • Denga
 • Dermatomiozitis
 • Dijabet
 • Uganuća
 • Ebola
 • Hepatitis
 • Fibromijalgija
 • Cistična fibroza
 • Gastroenteritis
 • Viusni gastroenteritis
 • Influenca
 • Adrenal insuficijencija
 • Hiperparatioidizam
 • Hipotiroidizam
 • Sistemski eitematozni lupus
 • Malarija
 • Bolest mačije ogrebotine
 • Šagasova bolest
 • Lajmska bolest
 • Parkinsonovo oboljenje
 • Meningitis
 • Mononukleoza
 • Boginje
 • Hašimoto
 • Padžetova bolest
 • Herpetične lezije kože
 • Polimijalgija reumatskog porekla
 • Poliomijelitis
 • Pneumonija
 • Porfirija
 • Bes
 • Rabdomioliza
 • Salmonela
 • Sarkoidoza
 • Skleroderma
 • Skorbut
 • Sifilis
 • Premenstrualni sindrom
 • Tetanus
 • Tifus
 • Toksoplazmoza

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju mijalgije ?

 

U cilju smanjenja ili eliminacije mišićnog bola neophodno je dijagnostikovati primarni uzročni faktor. Samo u slučaju adekvatne dijagnoze, medicinski tretman će imati efekta.

 

Odmor predstavlja prvu meru koju bi trebalo sprovesti. U slučajevima kada je bol izazvan prekomernom upotrebom odgovarajućeg mišića, kao na primer tokom sportske aktivnosti, pod medicisnkim nadzorom smanjenje bola, otoka i zapaljenske reakcije istovremeno sa primenom analgetika kratkotrajnog dejstva, antiinflamatornim lekovima, hladnim oblogama u cilju redukcije otoka pod strogom kontrolom primenjene toplote kao što je primena ultrazvuka i Tekarterapije.

 

U drugim slučajevima, olakšanju bola može doprineti primena masaže ili fizioterapije.

Kada je najoptimalnije konsultovati  se sa ordinirajućim lekarom u slučaju mišićnog bola?

 

Kod individua gde je bol izazva traumatskim događajem ili hematomom, neophodan je hitan medicinski tretman.

 

Medicinski tretman je neophodan u slučaju iznenadne pojave bola ili njegovog dugotrajnog perzistiranja, najčešće duže od tri dana ili kada je povezan sa povišenom temperaturom, otokom ili crvenilom odgovarajuće regije.

 

Lekarski pregled je neophodan i u slučaju akutnog nastanka bola pri čemu je onemogućen pokret.