Mikrocefalija predstavlja poremećaj razvoja lobanje u odnosu na predefinisane parametre. U slučaju da kod individue nije dokazana mikrosmija (nedovoljna razvijenost tela koje je manjih razmera ali proporcionalno, kao na primer patuljast rast), mikrocefalija ja najčešće udružena sa mentalnom retardacijom.

 

Mikrocefalija može biti uslovljena hereditranim faktorima ili oboljenjima koja nastaju tokom rasta i sazrevanja lobanje tokom fetalnog života: u oba slučaja psihičke  funkcije su kompromitovane.

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa mikrocefalijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa mikrocefalijom mogu biti sledeći:

 

  • Kongenitalni hipotiroidizam
  • Infekcije u trudnoći (rubela, toksoplazmoza, citomegalija )
  • Daunov sindom
  • Fetalni alkoholni sindrom

 

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju mikrocefalije?

 

U slučaju mikrocefalije uvek je neophodno konsultovati odgovarajućeg specijalistu.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom u slučaju mikrocefalije?