Zamućen urin  definiše se kao urin kao sveža pojava urina ali zamućenog i tamnijeg izgleda. Kada god mokraća ne poseduje fiziološke karakteristike, označava se kao tamnije prebojena , zamućena ili penastog izgleda. Zamućena ili penasta mokraća najčešće je posledica blagog stepena dehidratacije u odsustvu patologije urogenitalnog sistema.

 

U takvom slučaju nastaje spontano izlečenje bez posledica ili komplikacija.

 

Stepen zamućenosti može varirati u zavisnosti od individue i primarnog uzročnika i najčešće je posledica prisustva gnoja, kristala, bakterija, krvi i lipidnih supstanci u mokraći.

Nastanak zamućenog urina najčešće je udružen sa postojanjem infekcije, zapaljenske reakcije kao i drugih oboljenja koja zahvataju urogenitalni sistem (bubrezi, ureteri, mokraćna bešika i uretra), uretritis, cistitis, prostatitis ili disfunkcija bubrega različitog tipa.

 

Nadalje, u cilju procene zamućenosti, mutniji urin može biti praćen prisustvom drugih simptoma kao što su urin neprijatnog mirisa, pojava krvi u tragu, osećaj pečenja tokom mikcije, abdominalni bolovi, učestalo ili smanjeno mokrenje, urgentna mikcija kao i spazmi mokraćne bešike ili grčevi u donjem abdomenu.

 

Zamućen urin kod osoba muškog pola

 

Kod muškaraca najčešći uzročnici mutnog urina jesu ejakulirane supstance prisutne u mokraći.

Najčešće nastaje po zaostatku semene tečnosti u urogenitalnom sistemu koje se eliminiše u spoljašnju sredinu putem mokraće. Ipak, pojava semen tečnosti u urinu nije fiziološka pojava.

 

Zamućen urin kod osoba ženskog pola

 

Uzok zamućenog urina kod osoba ženskog pola najčešće se javlja tokom tudnoće.

Mnogobrojni hormonski i fizički poremećaji tokom perioda tudnoće izazivaju nastanak zamućenog urina.  Nije retkost da se tokom trudnoće pojačava vaginalni sekret koji pomešan sa urinom uslovljava njegovu zamućenost.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa mutnom mokraćom ?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa mutnom mokraćom mogu biti sledeći:

 

  • Cistitis
  • Dijabetes
  • Gonoreja
  • Hlamidija
  • Kamenje u bubrezima
  • Pijelonefritis
  • Uretritis
  • Bubrežna insuficijencija
  • Trihomonas
  • Prostitis

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju zamućenog urina?

 

Kod pojave zamućenog urina uvek je neophodno konsultovati se sa lekarom.  Najčešće se kod pojave zamućenog urina preporučuje analiza urina i urinokultura u cilju identifikacije primarnog uzročnog stanja. Ne savetuje se zanemarivanje poremećaja, te je pravovremena dijagnoza od vitalnog značaja kao i odabi adekvatne terapije u cilju redukcije potencijalnih komplikacija.

 

Najčešće udružene komplikacije sa pojavom zamućenog urina direktan su rezultat primarnog uzočnog stanja. Komplikacije kod nelečenih individua sa koegzistirajućim oboljenjima (bubrežna infekcija ili dijabetes) mou biti životno ugrožavajuće.

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa svojim lekarom ?

 

Kod pojave zamućenog urina, uvek se savetuje konsultacija ordinirajućeg lekara.