Oligomenoreja je jedan od tipova neredovnog menstrualnog ciklusa koji je javlja kod žena u reproduktivnom periodu. U ovom slučaju menstrualno krvarenje je slabog intenziteta, a sam ciklus može biti dosta dug. Kako sama definicija obrazlaže, ovaj poremećaj naziva se oligomenoreja i tada je trajanje menstruacionog ciklusa duže od 35 dana, ali kraće od 90. Ukoliko je ciklus duži od 90 dana reč je o amenoreji.

 

U mnogim slučajevima oskudni menstruacioni ciklus posledica je uzimanja kontraceptivne pilule. U drugim slučajevima oligomenoreja je posledica godišta, a kod mlađih žena nekada su potrebne godine da bi se ciklus stabilizovao.  Pa ipak, postoje i slučajevi kada su ove nepravilnosti vezane za određene bolesti (poput problema sa tiroidnom žlezdom, sindromom policističnih jajnika ili dijabetesom), nedostatkom hormona prolaktina ili usled uzimanja lekova poput antipsihotika i lekova protiv epilepsije. I na kraju, oligomenoreja javlja se i kod mladih žena koje se intenzivno bave sportom (profesionalno) ili koje pate od nekih poremećaja ishrane poput anoreksije nervoze ili bulimije.

 

Koje bolesti se mogu povezati sa oligomenorejom?

Sledeće bolesti dovode se u vezu sa oligomenorejom:

 

  • Anoreksija nervoza
  • Bulimija
  • Dijabetes
  • Poremećaj štitne žlezde
  • Sindrom policističnih jajnika

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja se terapija koristi za oligomenoreju?

Sama po sebi, oligomenoreja ne mora predstavljati ozbiljan problem i za uspostavljanje redovnog ciklusa mogu se uzimati hormonska terapija, uključujući i obične kontraceptivne pilule.

 

U slučaju da je uzrok oligomenoreje određeno oboljenje, biće vam potrebno ciljano lečenje. Poremećaji ishrane zahtevaju intervenciju psihologa i psihijatra, dok se sindrom policističnih jajnika može rešiti uz pomoć ginekologa koji može da prepiše odgovarajuću terapiju. U drugim slučajevima može da se preporuči pacijentu da smanji fizičke aktivnosti tokom dana.

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju oligomenoreje?

Ukoliko menstruacija ne dođe nakon 35 dana, a u slučaju da ne uzimate pilulu, trebalo bi da se obratite lekaru. U svakom slučaju bilo koja nagla promena u ciklusu morala bi da se prijavi nadležnom ginekologu.