Termin oniholiza odnosi se na postepeno i bezbolno odvajanje noktiju sa prstiju. Najčešći uzrok oniholize je povreda, ali može takođe da se javi i uz neke druge simptome poput promene oblika nokta i okolnog mekog tkiva. Osim toga, preterana vlaga, kao i kombinovano dejstvo nekih lekova (na primer tertraciklina) i preterano izlaganje suncu mogu da dovedu do oniholize.

 

Znakovi odvajanja su nepravilnosti u granici između ružičastog i belog dela nokta, zamućenje zdravog dela nokta i, u nekim slučajevima, nakupljanje zadebljale kože ispod ivica nokta, kao i nepravilna površina nokta.

 

Koje se bolesti mogu povezati sa oniholizom?

Sledeće bolesti mogu da se dovedu u vezu sa oniholizom:

 

  • Dermatofitoza
  • Hipertiroidizam
  • Lichen planus
  • Onihomikoza
  • Psorijaza

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja je terapija za oniholizu?

Lečenje oniholize zavisi od njene povezanosti za određenu bolest. U slučaju mikoze lekar može da uzme uzorak tkiva ispod nokta kako bi se odredilo o kojoj je gljivici reč. Nakon toga se određuje terapija kako bi se uklonila infekcija. Uzimanje lekova takođe se uzima u obzir u slučaju psorijaze ili hipertiroidizma.

 

U svim slučajevima, potrebno je dosta vremena da nokat ponovo uspostavi prvobitni izgled i oblik, a obično je za to potrebno barem 4 do 6 meseci.

 

Dok se problem ne reši u potpunosti, bilo bi dobro da se nokat neguje i da se pažljivo i redovno skraćuje.

 

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju oniholize?

Oniholiza nije hitno medicinsko stanje. Međutim, dobro bi bilo da popričate sa doktorom čim se za to ukaže prilika.