Pojava penušavog uina česta je pojavai ne mora  uvek biti pokazatelj određenog poremećaja.  Formiranje pene u urinu najčešće je posledica ubrzane emisije mokraće, dehidratacije srednjeg stepena koja povećava koncentraciju urina, manjih količina zaostale semene tečnosti u ureti nakon seksualnogodnosa ili pak minimalna količina detedženta.

 

Penušav urin najčešće može biti u vezi sa prisustvom protein u većoj količini usled fiizčke trauma, određenih medikamenata, infektivnih process bubrega ili uinanog sistema, oboljenja koja oštećuju funckiju bubrega ili oboljenja kao što su multipli mijelom ili amiloidoza.

 

Proetinurija je najčešća kod osoba starijih od 65 godina, gojaznih i tokom trudnoće.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa penušavim urinom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa penušavim urinom mogu biti sledeći:

 

  • Amiloidoza
  • Veziko-količna fistula
  • Glomerulonefritis
  • Fokalna segmentalna glomeruloskleroza
  • Urinarne infekcije
  • Multipli mijelom
  • Nefritični lupus
  • Preeklampsija
  • Nefrotski sindrom

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju penušavog  urina ?

 

U najvećem broju slučajeva penušav urin ne zahteva lečenje. Kod ostalih slučajeva može biti neophodno korigovati dozu određenih medikamenata ili vid terapije. U određenih individual može bitit neophodno lečiti povišen krvni pritisak, primeniti antibiotsku terapiju kod infektivnog pocesa. Kada je prisutna vezikouetralna kolika neophodna je hirurški pristup.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U slučaju pojave penušavog urina, savetuje se prregled ordiniajućeg lekara u slučaju perzistianja ili pogoršavanja tegoba. U slučaju pridruženih simptoma kao što su otok, slabost, prisustvo krvi u mokraći, zamo, mučnina, anoreksija, bol u leđima ili neprijatan miris urina može indikovati postojanje poremećaja funkcije bubrega.

 

Trudnice je neophodno uputiti u hitnu službu adi dalje evaluacije: ako je urin penušav uz postojanje ozbiljnije glavobolje, zamagljenog vida, abdominalnog bola ili povišenog krvnog pritiska neodložna medicinska pomoć je potrebna.