Pojačano lučenje pljuvačke nastaje kada u pljuvačnim žlezdama dođe do lučenja veće količine pljuvačke zajedno sa smanjenom sposobnošću gutanja. Pojačano lučenje pljuvačke često se javlja uporedo sa mišićnim poremećajima koji onemogućavaju kontrolu vilice i zadržavanje pljuvačke u ustima.

 

Koje bolesti se javljaju zajedno sa pojačanim lučenjem pljuvačke?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom pojačanog ili intenzivnog lučenja pljuvačke su:

 

 • Ezofagealna atrezija
 • Demecija
 • Poremećaj autističnog spektra
 • Hijatalna hernija
 • Moždani udar
 • Bolest gastroezofagealnog refluksa
 • Parkinsonova bolest
 • Vilsonova bolest
 • Mijastenija gravic
 • Pankreatitis
 • Cerebralna paraliza
 • Belova paraliza
 • Bes
 • Amijotropična lateralna skleroza
 • Multipla skleroza
 • Sifilis
 • Daunov sindrom
 • Sindrom fragilnog X hromozoma
 • Sinuzitis (akutni i hronični)
 • Stomatitis
 • Tonsilitis (upala krajnika)
 • Tuberkuloza
 • Rak usne duplje
 • Peptični čir

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, pojačano lučenje pljuvačke se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči pojačano lučenje pljuvačke?

Kako će se lečiti pojačano lučenje pljuvačke zavisi od toga šta ga je izazvalo. Bolesti i stanja koje dovode do pojave pojačanog lučenja pljuvačke se u najvećem broju slučajeva mogu sanirati lekovima.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju pojačanog lučenja pljuvačke?

Ukoliko pojačano lučenje pljuvačke traje dugo ili je izuzetno intenzivno, neophodno je obratiti se lekaru specijalisti kako bi se ustanovila tačna dijagnoza.