Termin polakiurija odnosi se na povećanu frekvenciju uriniranja tokom perioda od 24 sata, bez povećanja zapremine urina koja se izlučuje.

 

Termin potiče od grčke reči “Pollachi”, što znači ” često”, sa sufiksom “-uria” (sufiks koji se odnosi na reč “urin”).

 

U nekim slučajevima, učestalo mokrenje može da bude praćeno i simptomima poput pečenja i bola, posebno tokom samog mokrenja.

 

Koje bolesti i stanja mogu da se dovedu u vezu sa učestalim mokrenjem?

Sledeće bolesti i stanja mogu da se dovedu u vezu sa učestalim mokrenjem:

 

  • Anksioznost
  • Kamenje u bubrezima
  • Rak prostate
  • Rak bešike
  • Cistitis
  • Bubrežna kolika
  • Kolitis
  • Benigna uvećana prostata
  • Trihomonijaza
  • Rak jajnika

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja terapija se koristi kod učestalog mokrenja?

Zbog toga što različita medicinska stanja mogu dovesti do učestalog mokrenja, najbolje bi bilo odrediti stanje koje je do njega dovelo, kako bi se definisalo najoptimalnije lečenje.

 

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju učestalog mokrenja?

U slučaju učestalog mokrenja, uvek je dobro obratiti se lekaru.