Poliurija je stanje kada dolazi do stvaranja prevelikih količina urina što rezultira čestom potrebom za mokrenjem. U osnovi ovog problema može biti neka bolest endokrinog sistema (poput dijabetesa melitusa, insipidnog dijabetesa, i Kušingovog sindroma), bubrega (poput hronične bolesti bubrega, hroničnog pijelonefritisa, Fankoni sindroma), metabolizma (poput hiperkalcemije ili nedostatka kalijuma), psihološkog stanja (kompulsivni unos vode), uzimanje izvesnih lekova (poput dijuretika, kao i litijuma ili tetraciklina) ili bolesti kao što su anemija srpastih ćelija ili paroksimalna supraventrikularna tahikardija.

 

Simptomi koji se mogu povezati sa polijurijom obuhvataju: dehidrataciju, anemiju, tahikardiju, hipotenziju, bradikardiju ili povećani krvni pritisak, krvarenje očiju, kataraktu ili perifernu neuropatiju. Pojava simptoma zavisi od primarnog oboljenja koje dovodi do poliurije.

 

Koje se bolesti i stanja povezuju sa poliurijom ?

Sa poliurijom se mogu povezati sledeće bolesti i stanja:

 

 • Anafilaktički šok
 • Rak prostate
 • Dijabetes
 • Insipidni dijabetes
 • Hiperparatiroidizam
 • Hipertiroidizam
 • Benigno uvećanje prostate
 • Malarija
 • Bazedovljeva bolest
 • Hronični piijelonefritis
 • Prostitis

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja terapija se koristi kod poliurije?

Najefikasniji način lečenja poliurije zavisi od primarne bolesti koja je do nje dovela. U većini slučajeva potrebno je rešiti problem prekomernog gubitka tečnosti i elektrolita iz organizma..

 

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju poliurije?

Obično je najbolje obratiti se lekaru kada pacijent proizvodi više od 3 litre urina dnevno. Ne može se smatrati poliurijom ako osoba ide u toalet nekoliko puta dnevno, ali ne izbacuje toliku količinu urina.