Poremećaj koordinacije predstvlja stanje koje se karakteriše defektima u mišićnoj koordinaciji kojauslovljava nastanak iregularnih pokreta i nesposobnost održavanja ravnotežnog položaja u stanju mirovanja.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa poremećajem koordinacije?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa poremećajem koordinacije mogu biti sledeći:

 

 • Tranzitorni ishemički napad
 • Neurološki poremećaji
 • Encefalitis
 • Cerebralno krvarenje
 • Infarkt
 • Trovanje ugljen monoksidom
 • Wilson-ovo oboljenje
 • Bes
 • Sifilis
 • Toksoplazmoza
 • Afrička tripanozomijaza

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju poremećaja koordinacije ?

 

Budući da oboljenja udružena sa gubitkom koordinacije pokreta mogu biti mnogobrojna, kod većine poremećaja neophodno je posavetovati se sa lekarom radi dalje terapije.  U cilju adekvatnog lečenja neophodno je precizno postavljanje dijagnoze.

 

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U slučaju poremećaja koordinacije neophodno je konsultovati se sa lekarom.