Povišen nivo transaminaza u krvi simptom je koji može ukazivati na postojanje upale ili oštećenja na ćelijama jetre. Ukoliko dođe do stvaranja bilo kakvog oštećenja, jetra ispušta povišenu količinu transaminaza (enzima) u krvi. U najvećem broju slučajeva povišen nivo transaminaza ukazuje na blag i prolazan problem. Međutim, višak transaminaza nekada može ukazivati i na postojanje ozbiljnih medicinskih probema poput hroničnih oboljenja jetre.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa povišenim nivoom transaminaza?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom povišenog nivoa transaminaza u krvi su:

 

 • Alergije na hranu
 • Pojava kalkulacija na žuči
 • Celijačna bolest
 • Primarna bilijarna ciroza
 • Ciroza jetre
 • Hepatitis
 • Infarkcija miokarda
 • Hipotiroidiziam
 • Vilsonova bolest
 • Mononukleoza
 • Pankreatitis
 • Preeklampsija
 • Masna jetra
 • Rak jetre

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, povišen nivo transaminaza se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči povišen nivo transaminaza u krvi?

Kako će se lečiti povišen nivo transaminaza u krvi zavisi od toga šta ga je izazvalo. U najvećem broju slučajeva lekar će nakon rutinske krvne slike preporučiti adekvatne analize koje će pomoći da se odredi adekvatna terapija.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju povišenog nivoa transaminaza?

Povišen nivo transaminaza u krvi otkriva se kroz krvnu sliku. Lekar će analizom ostalih rezultata krvne slike preporučiti dalje analize.