Prehlada predstavlja virusnu infekciju organizma udruženu sa nazalnom kongestijom, sekrecijom iz nazalne regije i kijanja. Ovi simptomi su često udruženi sa suvim ždrelom, glavoboljom i drugim manjim poremećajima, kao što je gušobolja  i niža temperatura.

 

Najčešće se javlja tokom zimskih i kišnih meseci i može se javiti kao posledica kontakta nosa, očiju i usta kontaminiranim šakama usled prisustva mnogobrojnih virusa. Infekcija je kontagiozna tokom prva 2 do 3 dana i uglavnom prestaje u toku narednih nedelju dana.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa prehladom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa prehladom mogu biti sledeći:

 

 

 • Respiratorne alergije
 • Bronhitis
 • Denga
 • Atopijski dermatitis
 • Cistična fibroza
 • Infekcija uha
 • Intolerancija hrane
 • Infekcija Moluscum contagiousum
 • Veliki kašalj
 • Pneumonija
 • Rubela
 • Sinuzitis

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju prehlade ?

 

Većina virusnih prehlada spontano se zaleči u roku od nekoliko dana. U cilju pospešivanja izlečenja, neophodna je adekvatna rehidratacija i dovoljno odmora.

 

U određenim slučajevima primena određenih agenasa (npr. dekongestivi) mogu ubrzati process zalečenja.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U slučaju prehlade, savetuje se konsultacija sa ordinirajućim lekarom u cilju regulisanja respiratornih problema i pogoršanja simptoma ili egzacerbacije oboljenja unutar 7 do 10 dana.