Promuklost je termin kojim se opisuje ometenost glasnih žica koja rezultuje promenom tona glasa. Kada dođe do promuklosti, ton glasa postaje niži dok boj glasa postaje dosta grublja. Ljudi koji pate od promuklosti imaju poteškoće sa održavanjem normalnog glasa i često osećaju bol i neprijatnost prilikom govorenja. Promuklost je simptom kojim se manifestuje upala larinksa, odnosno grkljana, koja može nastati kao posledica velikog broja različitih bolesti.

 

Promuklost se ne mora javiti kao posledica neke ozbiljne bolesti ili oštećenja na larinksu. U najvećem broju slučajeva promuklost se javlja zajedno sa blagom upalom grla ili nakon neadekvatne upotrebe ili zloupotrebe glasa. Ukoliko njen uzrok nije patološki, promuklost skoro uvek prolazi sama od sebe nakon nekoliko dana.

 

Koje bolesti se mogu javiti zajedno sa promuklošću?

Neke od bolesti koje se mogu manifestovati pojavom promuklosti su:

 

  • Upala larinksa
  • Mijastenija gravis
  • Sindrom policističnih jajnika
  • Rak larinksa

 

Iako su prethodno navedene bolesti najčešći uzrok pojave ovog simptoma, promuklost se može javiti i kao posledica mnoštvo drugih bolesti i stanja. Neophodno je obratiti se lekaru kako bi se ustanovila tačna dijagnoza i na vreme započelo sa lečenjem.

 

Kako se leči promuklost?

Promuklost sama po sebi nije bolest već simptom, stoga kako će se ona lečiti umnogome zavisi od toga šta ju je izazvalo.

 

U najvećem broju slučajeva odmor i čuvanje glasa znatno doprinose olakšavanju simptoma promuklosti. Pacijentima koji su promukli se savetuje da tiho govore i izbegavaju dodatan pritisak na glasne žice.

 

Kada se treba obratiti lekaru u slučaju promuklosti?

Ukoliko promuklost potraje duže od nekoliko dana ili se javi zajedno sa drugim simptomima koji mogu ukazivati na postojanje nekog ozbiljnijeg oboljenja grla ili grkljana treba se obratiti lekaru specijalisti.