Termin proteinurija označava abnormalno visoke koncentracije proteina u krvi. Nizak nivo proteina u urinu se smatra fiziološkim. Prisustvo ovih molekula može da se postepeno poveća nakon fizičke aktivnosti, kao rezultat emotivnog stresa ili zbog uzimanja nekih lekova, tokom trudnoće ili bolesti, na primer tokom groznice. U drugim slučajevima, međutim, proteinurija može biti znak da postoji problem sa bubrezima ili neko drugo oboljenje.

 

Koje se bolesti i stanja mogu povezati sa proteinurijom?

Sledeće bolesti i stanja mogu da se dovedu u vezu sa proteinurijom:

 

 • Amiloidoza
 • Anemija srpastih ćelija
 • Infarkt
 • Reumatoidni artritis
 • Dijabetes
 • Ebola
 • Glomerulonefritis
 • Infekcija bubrega
 • Bubrežna insuficijencija
 • Hipertenzija
 • Leukemija
 • Hodžkinov limfom
 • Sistemski lupus eritematozus
 • Malarija
 • Bergerova bolest
 • Multipli mijelom
 • Nefritis
 • Perikarditis
 • Pijelonefritis
 • Preeklampsija
 • Sarkodioza

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja terapija se koristi kod proteinurije?

Najbolja terapija za rešavanje proteinurije zavisi od njenog primarnog uzroka koji je doveo do povišenih vrednosti proteina u krvi. Zato je najbolje da se konsultujete sa lekarom.

 

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju proteinurije?

Ukoliko nalazi urina ukažu na proteinuriju, trebalo bi da potražite pomoć lekara, kako bi se utvrdilo da li su potrebni dodatni testovi i tako odredio tačan uzrok proteinurije.