U slučaju postojanja želudačne regurgitacije dolazi do nevoljne regurgitacije želudačnog sadržaja ka usnoj duplji. Taj poremećaj najčešće je udružen sa gastroezofagealnim refluksom. U slučaju da zalistak koji odvaja jednjak od želuca postane teže oštećen, želudačni sadržaj će se nesmetano regurgitovati u usnu šupljinu.

 

Ozbiljnije komplikacije mogu nastati tokom noćnog perioda, dovodeći do iznenadnog buđenja.

 

Neke od najčešćih komplikacija acidne regurgitacije podrazumevaju oštećenje zubne gleđi, pneumonije i fibroze pluča.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa diplopijom?

 

Poemećaji koji mogu biti uduženi sa diplopijom mogu biti sledeći:

 

  • Ezofagealni diverticulum
  • Želudačna kila
  • Poremećaj varenja
  • Intolerancija hrane
  • Anomalije nepca
  • Gastroezofagealni refluks
  • Skleroderma

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju želudačne regurgitacije ?

 

Adekvatan način svakodnevnog života pomaže u poboljšanju simptoma. Savetuje se izbegavanje teže svarljive hrane, sekretagoga kao i ležeći stav nakon obroka. Ipak, prisustvo želudačne regurgitacije može indikovati već oboleli digestivni system, u kom slučaju primena antacid bi imala pozitivan efekat,ali ne i trajni. U takvim slučajevima primena operativne procedure može jedino biti efektivna.

 

Kada je najotimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

Refluksna regurgtacija želudačnog sadržaja predstavlja ozbiljno oboljenje koje zahteva konsultaciju sa odgovarajućim lekarom u što ranijem periodu.