Rektalni tenezmi predstavljaju medicinsko stanje koje se karakteriše spazmodičnim kontrakcijama i često je udruženo sa prisustvom bola u rektalnoj regiji. Praćeno je konstantnim nagonom za fekalnim pražnjenjem, čak i pri odsustvu crevnog sadržaja.

 

U slučaju postojanja tenezama, mogu biti toliko izraženi da čak i pri minimalnoj količini fekalnog materijala, crevni grčevi budu izrazitog stepena.

 

Postoje brojni razlozi koji mogu izazvati ovaj poremećaj i veruje se da imuni sistem može izazvati nastanak zapaljenja duž digestivne cevi tokom supresije patogenog mikrooganizma kao što je postojanje proktitisa, kolitisa, analnih fisura, intestinalnih polipa, iritabilnog crevnog sindroma ili tumora tankih creva.

 

 

Rektalni tenezmi mogu biti praćeni drugim simptomima kao što su abdominalni grčevi, abdominalni bol, mučnina, flatusi (postojanje gasova), ili osećajem pečenja u analnoj regiji.

 

Egzaktna identifikacija uzročnog faktora i lečenje neophodno je u cilju prevencije i lečenja potencijalnih komplikacija kao što su ulkusi, apscesi i anemija.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi sa rektalnim grčevima ?

 

Rektalni tenezmi mogu nastati čak i ako sluznica rektuma nije inflamirana. U tim slučajevima, nervi su hipersenzitivni  na prisustvo gasa i fekalija u rektumu kao i potencijalnih  signala ka moždanim centrima o sličnom stanju tj. rektalnoj punoći.

 

Ovo stanje najčešće je udruženo sa postojanjem iritabilnog crevnog sindroma (ICS) u kome su nervi rektalne regije izuzetno nadražljivi i hipersenzitivni usled izražene konstipacije prisustva fekalija i gasova.

 

Ostala oboljenja koja mogu biti udružena sa postojanjem rektalnih grčeva su:

 

 • Analni karcinom
 • Kolorektalni karcinom
 • Anksioznost
 • Konstipacija
 • Infekcija hlamidijom
 • Gonoreja
 • Kolitis
 • Ulceativni kolitis
 • Proktitis
 • Intestinalni polipi
 • Cervikalni karcinom
 • Onikofagija (gickanje noktiju)
 • Amebijaza
 • Iritabilni crevni sindrom
 • Ishemijski kolitis
 • Inflamatorno oboljenje creva
 • Šigeloza

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju rektalnih tenezam ?

 

Specifičan teraapijski prisutp pacijetu sa rektalnim tenezimima povezan je sa egzaktnim uzrokom indivudalnog poremećaja (kolitis, anksioznost, karcinom itd.)

Operativni pristup može biti neophodan u cilju uklanjanja polipa ili karcinoma. U najvećem broju slučajeva, dovoljan je farmakološki terapeutski pristup i promena svakodnevnih životnih navika.

 

Savetuje se povećan unos dijetalnih vlakana i tečnosti kod osoba sa izraženom konstipacijom.

 

Krajnji cilj lečenja rektalnih grčeva jeste smanjenje stepena inflamacije, olakšavanje bolova i simptoma kao i lečenje moguće infekcije.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa ordinirajućim lekarom ?

 

Odgovarajuća medicinska konsultacija savetuje se kod osoba  sa već postojećom dijagnozom rektalnih grčeva u cilju informisanaj o daljim koracima lečenja kao i potencijalnim povećanim zdravstvenim rizicima (videti listu udruženih oboljenja i  stanja).

 

Takođe, kod osoba sa dijagnostikovanim tenezmima, neophodno je konsultovati se o perzistentnim pratećim simptomima (abdominalni bol, krv u stolici, povraćanje, temperatura itd) u cilju prevencija potencijalnih komplikacija i određivanja najoptimalnijeg medicinskog pristupa.

 

U cilju što bržeg i potpunijeg oporavka, najpoželjnije je što ranije dijagnostikovanje  poremećaja.