Sekrecija iz oka nastaje u slučaju prekomernog formiranja nornalnog seruma ili gnoja,  sačinjenog od mukusa, masnih supstanci, pomešanih sa deskvamiranim  ćelijama kože  i drugim razgradnim produktima.

 

Sekrecija iz oka, pod normalnim okolnostima poseduje zaštitnu ulogu. Ako dođe do promena u načinu sekreciji, boji ili količini tečnosti u oku nastaje infekcija oak kao i druga oboljenja: virusni konjuktivitis, bakterijski, alergijski, Herpes zoster okularni keratitis gljivičnog porekla.

 

Poremećaj je čest u neonatalnom periodu.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa sekrecijom iz oka?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa sekrecijom iz oka mogu biti sledeći:

 

 • Agamaglobulinemija
 • Reumatoid artritis
 • Blefaritis
 • Halazion
 • Keratitis
 • Conjunktivitis
 • Dacriocistitis
 • Seboroični dermatitis
 • Entropion
 • Oftalmični herpes zoster
 • Čmičak
 • Sistemska skleroza
 • Sindrom suvog oka
 • Reiter-ov sindrom
 • Kornealni ulkus

 

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju sekrecije iz oka ?

 

Pojava minimalne sekrecije iz oka predstavlja beznačajno stanje, dok se u slučaju promene boje, učestalosti, konzistencije i količine tečnosti skeet akumulira te jeneophodno konsultovati lekara.