Sitofobija je patološki strah od hrane koji vodi do njenog odbacivanja čime se povećava rizik od nastanka anoreksije. Ovo stanje je obično povezano sa šizofreničnom psihozom i teškom depresijom, a može da nastane i usled ogromnog gađenja na hranu, straha od trovanja, da je hrana zaražena nekim kontaminirajućim supstancama ili mikroorganizmima, straha od gubitka kontrole nad telesnom težinom, ili u nekim slučajevima zbog demencije.

 

Okidač ove fobije prema hrani može biti neko negativno iskustvo (na primer, prethodni unos zagađene hrane) ili alergija na hranu.

 

Koje bolesti i stanja se povezuju sa sitofobijom?

Sa sitofobijom se mogu povezati sledeće bolesti i stanja:

 

  • Abdominalna angina
  • Pankreatitis

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja terapija se koristi kod sitofobije?

U slučaju sitofobije, moguće je da će biti potrebno da se pacijent hrani putem sonde. Kako bi se rešio sam koren ovog problema, potrebno je primeniti psihološki pristup. Terapija može da uključi i postepeno uzimanje hrane, a kod dece se može primeniti i stimulisanje apetita.

 

Kada će pacijent najverovatnije kontaktirati lekara u slučaju sitofobije?

U slučaju sitofobije obavezno je uvek kontaktirati lekara kako bi se izbegle opasne i teške posledice.