Pojava učestalog krvarenja kao i pojava atraumatskog krvarenja u odsustvu povrede ili traume može biti uslovljena određenim oboljenjima kao što su: fragilnsot zida kapilarnih sudova, poremećaji koagulacije, leukemija, upotreba antikoagulanasa. Pojava spontanog krvarenja može nastati bilo gde u organizmu, ali najčešća je iz nosa i usne šupljine. Kod osoba koje boluju od hemofilije lokalizovana krvarenja mogu biti prisutna u  zglobovima ili mišićima.

 

 

U određenim slučajevima simptomi mogu biti u vidu manjih crvenih ili purpunih tačaka, poznate i kao petehije ili podlivi.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa prehladom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa prehladom mogu biti sledeći:

 

 • Aplastična anemija
 • Deficijencija vitamina K
 • Ciroza jetre
 • Koagulacioni poremećaji
 • Ebola
 • Hemofilija
 • HIV
 • Insuficijencija bubrega
 • Lajšmanioza
 • Leptospiroza
 • Leukemija
 • Von Willebrand-ovo oboljenje
 • Multipli mijelom
 • Kušingovo oboljenje
 • Skorbut
 • Septični šok
 • Marfan-ov sindrom
 • Hemolitički uremijski sindrom
 • Thrombocitopenija

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju spontanog krvarenja ?

 

Terapeutski pristup navedenom poremećaju može bit irazličit u zavisnosti od priamrnog uzroka. Lečenje je usmereno na korekciju patološkog uzroka krvarenja.

 

Kada je anjoptimalnije konsultovat i se sa lekarom?

 

Neophodno je biti upoznat sa kliničkim tokom oboljenja kako bi se pravovremeno obavio medicinski pregled.

 

Ako je pojava simptoma udružena sa znojenjem, slabošću, gubitkom svesti, vrtoglavicom, mučninom ili pojačanom žeđu, može biti neophodno potražit ihitnu medicnsku pomoć.

U slučaju pojave spontanog kvarenja tokom trudnoće neophodna je neodložna medicinska pomoć.