Najčešći uzrok nepravilnog položaja očnih bulbusa jeste strabizam, stanje koje se karakteriše  poremećajem konvergencije na vidnim osovinama izazvanih najčešće usled oštećenja vida ili odsustva koordinacije mišića pokretača očnih jabučica.

 

U slučaju strabizma, mozak registruje dve različite sliek na retini. Usled toga može nastati pojava duplih slika i konfuzije. U slučaju da se ne leči u dužem vremenskom periodu, može nastati trajni gubitak vida na odgovaajućem oku (ambliopija ili lenjo oko).

 

U slučaju da je strabizam simptom drugih poremećaja ili oboljenja (ambliopija), trauma. karcinom, moždani udar ili stanje povezano sa oštećenjem retine, Downovim sindromom, cerebalnom paralizom ili spinom bifidom.

 

Strabizam se klasifikuje na osnovu položaja očnih bulbusa:

 

 • Unutrašnja rotacija (esotropija)
 • Spoljašnja rotacija (eksotropija)
 • Gornja rotacija (hipertropija)
 • Donja rotacija
 • Downward turning (hipotropija)

 

Lečenje strabizma može podrazumevati nošenje korektivnih naočara, operativni zahvat ili terapiju vida. U slučaju pravorvemene dijagnostike, strabizam strabizam najčešće može biti korigovan uz prevenciju komplikacija kao što su gubitak vida.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa strabizmom?

 

Najčešći poremećaji uduženi sa strabizmom su sledeći:

 

 • Multipla skleroza
 • Moždani udar
 • Miopija
 • Ambliopija
 • Dijabetes
 • Meningitis
 • Miastenia gravis
 • Katarakta
 • Farsightedness
 • Daunov sindrom
 • Strabizam
 • Graves’ disease- Basedow
 • Retinoblastom
 • Astigmatizam

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju strabizma ?

 

Terapeutski pristup strabizmu zavisi od prirode uzročnih stanja – bilo da je uzročni poremećaj akutnog ili hroničnog karaktera. Kada je poremećaj uslovljen primarnim strabizmom, lečenje je sulovljeno stepenom poremećaja: korektivne naoćari mogu poboljšati vizuelne defekte, vežbe jačanja radi poboljšanja koordinacije pokreta očnih jabučica kao i hirurški pistup sa mogućim komplikacijama i neželjenim efektima.

 

U slučaju ambliopije, lečenje podrazumeva primenu korektivnih naočara, pokrovne gaze preko dominantnog oka i ojačavanje mišića pokretača očnih jabučica, upotebu kapi za oči,  a kod određenih slučajeva operativno lečenje oslabljenih mišića.

 

Najadekvatniji terapeutski pristup u direktnoj je zavisnosti od stepena poremećaja.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U cilju adekvatne medicinske nege, neophodno je pravovremeno se konsultovati sa lekarom. U slučaju hroničnog strabizma, individua se može povremeno konsultovati sa oftalmologom.

 

U slučaju kada je nastala iznenadan asimetrija položaja očnih jabučica kod individue, neophodno je urgentna medicinska intervencija. Takvo stanje najčešće je posledica moždanog udara.

 

Kod većine slučajeva, strabizam se može korigovati terapeutskim pristupom, iako i postoperativno mogu zaostati određeni defekti.  Neophodnan je medicinski tretman u cilju prevencije daljeg oštećenja vida i recidive – te su redovne kontrole neophodne.