Suva usna duplja, stanje poznato i kao ‘’kserostomija’’ karakterisano je izraženom suvoćom oralne mukoze izazvano redukcijom ili opstrukcijom toka  kanala pljuvačnih žlezda.

 

Podrazumeva otežano gutanje čvrste hrane kao i poremećaje artikulacije.

 

Uzročni faktori mogu biti mnogobrojni, a uključuju emocionalne faktore, unos određenih lekova (npr. antihistaminike ili diuretike), koegzistirajuća oboljenja kao što su sijaloadenitis, Sjogrenov sindrom, dijabetes, hipertiroidizam koji može dovesti do disfunkcije pljuvačnih žlezda.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa kserostomijom?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa kserostomije mogu biti sledeći:

  • Dijabetes
  • Psihološki poremećaji (depresija i anksioznost)
  • Cistična fibroza
  • Hipertiroidizam
  • Parkinsonovo oboljenje
  • Zauške
  • Sijaloadenitis
  • Sjögrenov sindrom
  • Trauma

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja  nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju kserostomije ?

 

Kod većine  pacijenata koja boluje od ovog poremećaja stanje se poboljšava nakon upotrebe veštačkog salivarnog spreja. Pomenuti sprej u potpunosti ispoljava fiziološke funkcije salive. Upotreba žvakaćih guma (stimuliše produkciju pljuvačke) takođe je od pomoći. Preporučuje se i prekid konzumacije duvana, održavanje adekvatne vlažnosti vazduha u životnoj okolini kao i disanje na nos, a ne usnu duplju.

 

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

U slučaju traumatske lezije ili postojanja bilo koje od pridruženih oboljenja (videti listu udruženih oboljenja).