Poremećaji nokatne ploče karakterišu se ragadama iregularnog oblika, sa vertikalnim, horizontalnim ili transverzalnim pružanjem preko površine nokta. Oboljenje može zahvatiti nokte obe šake. Talasasti nokti mogu biti znak ili simptom nekog prolaznog poremećaja, promenljivih faktora sredine ili imunološki posredovanih oboljenja kao što je reumatoidni artritis, lihen, metabolički poremećaji, malnutricija ili gljivična infekcija. Mogu se javiti takođe usled fiziološkog procesa starenja s obzirom da se tokom godina nivo hidriranosti snižava te su ragada prominentnije kod osoba starijeg životnog doba.

 

Poboljšanje nastaje u slučaju da se održava adekvatna higijena noktiju, održava zadovoljavajući stepen hidriranosti putem topikalne aplikacije ulja i losiona.

 

Uzimajući u obzir i ostale faktore kao što su način života, porodična istorija, prethodna medicinska istorija, faktori sredine moguće je preciznije odrediti način lečenja. Neadekvatan tretman može rezultovati pojavom komplikacija i trajnim oštećenjem.

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa talasastim noktima mogu biti sledeći:

 

Poremećaji noktiju u vidu ragada mogu predstavljati znak gljivične infekcije ili povrede, te mogu ukazivati na ozbiljniji poremećaj. Osnovno oboljenje koje uslovaljava nastanak ovog poremećaja jeste:

 

 • Bašanov sindrom
 • Darierovo oboljenje
 • Anemija
 • Dermatitis
 • Psorijaza
 • Tumori
 • Osteo-onikodisplazija naslednog karaktera , poznata i kao nokat-patela sindrom  (NPS)
 • Poremećaji ishrane (bulimija, anoreksija nervoza)
 • Reumatoidni artritis
 • Hipotiroidizam
 • Hipodoncija-nokti displastični sindrom
 • Lihen planus
 • Onikofagija
 • Ekcem

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju talasastih noktiju  ?

 

 

Terapeutski pristupi variraju u zavisnosti od primarnog uzročnika. Neophodno je konsultovati se sa lekaorm radi daljeg kliničkog ispitivanja.

U principu, upotreba ulja i losiona baziranih na prirodnom uljima ishranjuje i hidrira  nokte uz promovisanje zarastanja. Upotreba suplemenata biotina (vitamin H koji pripada kompleksu vitamina B naziva se i vitamin B8) ordiniran je od strane lekara. Neophodna je ishrana namirnicama bogatim u biotinu, kao što je zelena salata, smeđi pirinač, seme suncokreta, jetra, sir, soja i slatki krompir mogu poboljšati otpornost noktiju.  Upotreba organskog silikona ili sumpora takođe se smatra da pospešuje regeneraciju.

 

Od pomoći može biti nošenje zaštitnih rukavica pre utapanja šaka u vodu. Dugotrajno držanje šaka u vodi ili korišćenje hemijskih sredstava neophodno je izbegavati.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

Pojava ragada na noktima ne predstavlja hitno medicinsko stanje. Ipak se savetuje konsultacija lekara radi adekvatne dijagnoze, pridruženih medicinskih poremećaja koja mogu izazvati ozbiljnije komplikacije kao što su dehidratacija, konvulzie+je ili otežano disanje.

 

U cilju procene zdravstvenog stanja noktiju, od pomoći je merenje distance od ragade do nokatnog kreveca kao i amanestilkih podataka o samom toku oboljenja.