Teleangiektazije predstavljaju stanje koje se karakteriše uvećanim krvnim sudovima, najčešće paukolikog oblika na površini pojedinih organa. Kada su lokalizovani u području kapilara, predominantno su crveno kolorisani. Ako su lokalizovani u venskim pleksusisma, onda su plavo prebojeni.

 

Mogu usloviti nastanak nelagodnosti i estetskog deformiteta. Simptomi najčešće uključuju prisustvo bola, svraba i crvenih promena kože i ulcera nogu.

 

Teleangiektazije mogu nastati na bilo kojoj regiji tela. Najčešće se javljaju na eksponiranim regijama tela, mukoznih membrane i sklera (beonjače).

 

Najverovatniji uzroci nastanka teleangiektazija su starenje, gojaznost, genetički faktori, trudnoća, fizička neaktivnost, i kao i u slučaju rozace – konzumacija alkoholnih pića.

 

Teleangiektazije su najčešće bezopasne, iako mogu biti udružene sa različitim poremećajima kao što su:

 

 • ataksija-telangiektazija
 • bloom-ov sindrom
 • marmorizovana kongenitalna teleangiektazija kože

 

Iako teleangiektazije ne dovode do značajnijih simptoma, kod određenih formi može nastati ozbiljnije krvarenje. Veći otoci mogu rezultovati stvaranjem krvnih ugrušaka u regiji mozga i/ili srca (npr. paukoliki nevusi u mozgu).

 

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa postojanjem teleangiektazija?

 

Teleangiektiazije se uočavaju kao crveni pečati na koži. U određenim slučajevima, lekari mogu izvršiti detaljniji pregledi kako bi dijangostikovali primarni uzrok promena.

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa teleangiektazijama su sledeći:

 

 • Rozacea

 

 • Crveni mladeži

 

 • Proširene vene

 

 • Poremećaji krvi

 

 • Sturge-Weber Sindrom

 

 • Skleroderma

 

 • Aktinična keratoza

 

 • Ataksija-telangiektazija

 

 • Xeroderma pigmentosum

 

 • Angioma nevusi

 

 • Rendu-Osler-Weber

 

 • Klippel-Trenaunay-Weber

 

 • Marmorizovana kongenitalna teleangiektazija kože

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju teleangiektazija ?

 

Najadekvatniji terapeutski pistup u lečenju teleangiektazija zavisi od tipa promena.  Uopšteno, u slučaju zahvaćenosti kapilara, lečenje je otežano.

 

U određenim slučajevima, lečenje može biti primenom laser ablacije (fokusira proširene sudove i destruiše ih) ili primenu hirurških metoda (uklanjanje proširenih krvnih sudova).

 

Lečenje teleangiektazija koje zahvataju venske sudove podrazumeva primenu skleroterapije, koja se fokusira na ekscitaciju bordura kvnih sudova izazivajući pri tom oticanje i spajanje te posledično zgrušavanje krvi.

 

Postoji nekoliko eksperimentalnih terapijskih protokola, kao na primer oni bazirani na primeni antibiotika ili antivirusnih agenasa. U cilju prikrivanja teleangiektazija, mogu se koristiti kozmetički preparati.

 

Kada je najoptimalnije posavetovati se sa lekarom ?

 

U principu, teleangiektazije su bezopasne. Savetuje se medicinska konsultacija sa lekarom u slučaju postojanja proširenih krvnih sudova kožnih slojeva i mukoznih membrana očnih duplji. Identifikujući egzaktan uzrok nastanka teleangiektazija i određujući adekvatan tretman vrši se preveniranje potencijalnih komplikacija.

 

 

Lečenje dovodi do estetske korekcije kožnih regija te se kod individua podvrgnutih tretmanu očekuje poboljšanje svakodnevnih životnih aktivnosti.