Tinitus, poznat i kao ” tinnitus aurium “, je neprijatan osećaj u uhu praćen zvučnim manifestacijama poput zviždanja, zujanja, zvonjenja i pored nepostojanja zvučnih stimulusa iz spoljne sredine. Uzroci ovog poremećaja mogu se naći u samom uhu, usled prisustva nagomilanog cerumena ili hroničnog i akutnog zapaljenja srednjeg uha, a može biti i posledica spoljnih faktora poput povrede ili nekog drugog oboljenja.

 

Koja se oboljenja mogu povezati sa tinitusom?

Sledeća oboljenja mogu da se povežu sa pojavom tinitusa:

 

 • Ateroscletoza
 • Katarakta
 • Psihogeni poremećaji
 • Šlog
 • Zapaljenje nervusa trigeminusa
 • Trovanje ugljen monoksidom
 • Labirintitis
 • Meningitis
 • Otitis
 • Policistemija vera
 • Multipla skleroza
 • Sifilis

 

Imajte na umu da ova lista nije konačna i da je preporučeno da se javite lekaru ukoliko se simptomi ne povuku.

 

Koja terapija se koristi kod tinitusa?

Obično se tinnitus ne leči direktno niti nekom određenom terapijom. Ovo stanje se indirektno leči. Treba imati na umu da u određenim slučajevima uzrok tinitusa može ostati nepoznat. U tom slučaju, pacijenti moraju da se naviknu da žive sa tim stanjem. Nekim metodama se ne može izlečiti tinitus, ali se može ublažiti njegovo stanje. Upotrebom mašina koje ispuštaju takozvani «beli šum» ili uzimanjem određenih lekova (uključujući i antidepresive) mogu se olakšati simptomi tinitusa.

 

Kada se pacijenti najčešće obraćaju lekaru u slučaju tinitusa?

Kod teške povrede ili prisustva neke već dijagnostikovane bolesti (pogledajte gore navedeni spisak).