Tofusi predstavljaju beličaste ili žućkaste nodularne tvorevine koje su sačinjene od uratnih mononatijumskih kristala, koji se najčešće stvaraju u mekim tkivima kod peko 50% pacijenata sa neadekvatno lečenim gihtom.

 

Najčešće su bezbolne i pokazuju tendenciju recidiva i 12 godina nakon prvog napada gihta.

 

Hronični tofitični giht poznat je kao Harisonov sindrom. Kod pacijenata retko nastaju tofusi pre pojave akutne epizode gihta. Tofusi se tipično javljaju na stopalima, petama, zglobovima šaka, podlakticama, laktovima i kolenima. Međutim, mogu nastati bilo gde na telu, čak i u kičmenom kanalu ili glasnim žicama.

 

 

Kod osoba ženskog pola sa povećanim rizikom za nastanak gihta,  lečenje se vrši primenom diuretika.

 

 

U slučaju zahvaćenosti zglobova, neadekvatan tretman i bol mogu dovesti do manifestnog oštećenja zglobova. Povremeno, beličasta, nalik pasti supstanca  može postojati unutar tofusa, sa znacima zapaljenja i sekretornim sadržajem.

 

U slučaju da dođe do uvećanja tofusa ili pojave bolova, posledično može nastati ograničenje funckionalne sposobnosti zahvaćenih zglobova kao i destrukcije kostnog tkiva usled čega nastaje otežano oblačenje i ishrana, verovatnoća za razvoj trajnog oštećenja povećava se ako je giht nelečen. Kod ozbiljnijih slučajeva, tofusi moaju biti hirurški odstranjeni.

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa tofusima ?

 

Klasično, tofusi su udruženi sa gihtom. Giht nastaje usled nakupljanja urične kiseline u cirkulaciji. Prekomerna koncentracija urične kiseline dovodi do formiranja mikroskopski verifikovanih kristala natrijum urata prevshodno  uzglobovima kao i pripadajućim okolnim strukturama. Ovi kristali mogu usloviti reaktivnu adaptaciju hrskavice, izazivajući bol i zapaljenski process udružen sa naapdom gihta.

 

Medicinska stanja koja mogu povećati rizik za nastanak gihta podrazumevaju sledeće:

 

  • Dijabetes (Tip 1 i  Tip 2 dijabetes)
  • Osteoartritis
  • Oboljenje bubrega
  • Hipertenyija (visok krvni pritisak)
  • Povišen nivo holesterola u krvi
  • Povišen nivo masnoća u krvi

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju tofusa  ?

 

U cilju eliminacije tofusa, neophodno je edukovati nivo urične kiseline u organizmu. Povremeno, visoki nivoi uične kiseline mogu usloviti nastanak kristala urične kiseline u urinarnom traktu, koji dovode do nastanka kalkuloze bubrega.  Većina bubežnih kamenaca je mikroskopske veličine te se može spontan oeliminisati putem urinarnog sistema, rezultujući pojavom bolova i potencijalnom infekcijom urinarnog sistema.

 

Poboljšanje svakodnevnih životnih aktivnosti  kao št oje redukcija alkohola i hane bogate purinima, redukcija telesne mase, modifikacija primene diuretika i određenih elkova može dovesti d osmanjenja nivoa urične kiseline u organizmu.

 

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

 

Savetuje se neodložna medicinska pomoć u slučaju pojave tofusa, u cilju redukcije rizika za dalje oštećenje zahvaćenih zglobova. Dalje kontrole neophodne su u cilju priemen odgovarajućih tretmana kao i postavljanje adekvatne dijagnoze.

 

Povremeno laboratorijsko ispitivanje savetuje se radi praćenja nivoa urične kiseline  u organizmu u cilju prevencije recidiva napada akutnog gihta.