Traheitis predstavlja bakterijsku infekciju ili inflamaciju traheje (dušnika). Traheja predstavlja izuzetno bitan deo gornjeg respiratornog sistema. Pored toga što predstavlja glavni put sprovođenja kiseonika ka plućima, traheja takođe prenosi ugljen dioksid ka spoljašnjoj sredini tokom ekspiracije.

 

Kod većine slučajeva, traheitis nastaje usled bakterijske infekcije Stafilokokom i najčešće izaziva infekcije gornjih respiratornih puteva. Po nastanku infekcije gornjih respiratornih puteva, bakterije se šire ka traheji i izazivaju infektivni proces, zapaljenje i otok. Infekcija najčešće nastaje kod mlađe dece i udružena je sa simptomima kao što su kašalj, otežano disanje, povišena temperatura, glavobolja, otalgija, bol u grudima i visokotonsko zviždanje tokom respiracije.

 

Učestalost je veća u dečijem dobu jer je traheja kod dece manja te i minimalni otok može opstruisati vazdušne puteve, dok  kod odraslih, infekcija može se čak i izlečiti pre nego što dođe do opstruktivnog procesa.

 

Iako je učestalost bakterijskog traheitisa mala, u slučaju da se ne leči, mogu nastati životno ugrožavajuće komplikacije.

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa postojanjem traheitisa?

 

Bakterijski traheitis najčešće je izazvan Stafilokokom aureus-om. Ipak, postoje drugi tipovi bakterija koji mogu izazvati ovaj infektivni proces.

 

Poremećaji udruženi sa prisustvom atrofije i flakcidne paralize mišića mogu biti sledeći:

 

  • Gastroezofagealni refluks
  • Želudačna kila
  • Laringitis
  • Bronhitis
  • Akutni bronhitis

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju traheitisa ?

 

Najadekvatniji tretman u lečenju traheitisa zavisi od primarnog uzroka oboljenja. Bakterijske infekcije mogu biti ozbiljnog karaktera i ugroziti disanje te zahtevati intubaciju. Tubus se plasira u respiratorni put i poveže sa ventilatorom u cilju poboljšanja  plućne funkcije. Dodatna administracija kiseonika može biti neophodna.

 

U slučajevima postojanja želudačne kile i gastroezofagealnog refluksa primena medikamentozne terapije može biti neophodna. Od pomoći mogu biti antacidi, ali isključivo pod nadzorom odgovarajućeg lekara.

 

 

Kada je najoptimalnije konsultovati  se sa ordinirajućim lekarom u slučaju traheitisa?

 

Bakterijski traheitis zahteva neodložan medicinski tretman. U slučaju da kod deteta po oporavku od upale gornjih respiratornih puteva, nastane groznica i kašalj sa tendencijom pogoršavanja ili tegobe sa disanjem, savetuje se neodložna medicinska pomoć.

 

Potencijalne komplikacije traheitisa podrazumevaju opstrukciju vazdušnih puteva, toksični šok sindrom, pneumoniju ili plućni edem. Visokotonski zvižduci tokom respiracije mogu predstavljati znak ozbiljne infekcije kao i postojanja parcijalne opstrukcije koja može biti fatalnog karaktera.

 

Uopšteno, prognoza oboljenja zavisi od toga koliko brzo je primenjena adekvatna terapija. Kod mlađe dece, respiratorni putevi mogu biti opstruisani rapidno, te u slučaju istovremene opstrukcije dušnika može nastati letalni ishod. Najefikasniji način  prevencije bakterijskog traheitisa predstavlja vakcinacija.  Vakcinacija potiv influence, boginja i streptokoke  pneumonije neophodna je kod sve dece u cilju prevencije nastanka ove infekcije.

 

U slučajevima kada se bakterijski traheitis tretira adekvatno, potpun oporavak je moguć.