Ulkusne promene na koži predstavljaju promene turgora kože ili mukoznih membrana odnosno njenu dehidriranost.  Nastaju usled defekta kože zbog koga je onemogućena regeneracija kože (proces koji se naziva reepitelizacija).  Ulkusi kože mogu nastati usled povećanog pritiska i tipično udruženi sa dijabetesom (predominantno na stopalima), usne šupljive, kornee, venerični ulkusi (u genitalnoj regiji) i vaskularni ulkusi (venozni, varikozni, stazni, arterijalni ili kombinovani).

 

Mogu biti udruženi sa postojanjem zapaljenske reakcije, infekcije i povremeno sa prisustvom karcinoma. Ulkusi vaskularne geneze najčešće su udruženi sa traumom koja uzrokuje gubitak tkiva. Dekubitalni ulkusi izazvani su neadekvatnom arterijskom snabdevenošću krvnih sudova.

 

 

U zavisnosti od dužine trajanja zapaljenskog procesa, akutne i hronične ulcerozne lezije mogu se razlikovati. Ulcerozne promene koje se repariraju unutar 12 nedelja  klasifikuju se kao akutne, dok se dugotrajniji ulkusi označavaju kao hronični.

 

Hronični ulkusi prezentuju se prisustvom bola, neprijatnim mirisom kao i kožnim defektima. Simptomi pokazuju tendenciju pogoršanja u slučaju da nastane infekcija rane.

 

U bilo kom slučaju, prisustvo kuge udruženo je sa postojanjem bola i ostalih simptoma kao što su oticanje, crvenilo i krvarenje.

 

Terapeutski pristup lečenju ulkusnih promena kože uslovljen je primarnim uzrokom ulkusa.

 

Kod određenih slučajeva potrebno je duže vremena radi njihove adekvatne sanacije te se savetuje izbegavanje inflamacije ulkusa, olakšanje prisutnih bolova ordiniranjem antibiotika kao i promenom svakodnevnog načina života (prestanak konzumiranja duvana, gubitak na telesnoj težini, fizička aktivnost) u cilju poboljšanja cikulatornog protoka.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi sa nastankom ulkusa kože ?

Oboljenja koja mogu biti udružena sa ulkusima kože podrazumevaju sledeće :

 

 • Ebola
 • Blefaritis
 • Padovi
 • Dijabetično stopalo
 • Promrzline
 • Kontaktna alergija
 • Lepra
 • Dermatofitoza
 • Karcinom anusa
 • Proširene vene
 • Pemfigus vulgaris
 • Male boginje
 • Sifilis
 • Skleroderma
 • Duboka venska tromboza
 • Sistemski eritematozni lupus

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju ulkusa kože ?

 

 

Najadekvatniji terapeutski pristup lečenju ulkusa kože u zavisnosti je od njihovog primarnog uzroka. Obrada upotrebom antiseptičnih preparata kao i nošenje elastičnih zavoja može komprimovati odgovarajuću regiju i povećati rizik za nastanak infekcije.

 

U određenim slučajevima, primena regenerativnih i hidratantnih sredstava, aplikacija fotodinamske terapije ili primena epidermalnih faktora rasta može biti od koristi. U slučaju da osoba boluje od dijabetesa ili je nepokretna, rizik za nastanak ulkusa kože je povišen, u slučaju adekvatnog pridržavanja načinu života, redovnoj fizičkoj aktivnosti, konzumaciji voća, povrća i  adekvatnoj hidrataciji, može se prevenirati nastanak kožnih ulkusa. Takođe, savetuje se izbegavanje konzumacije alkoholnih pića kao i konzumacija cigareta. Kod određenih slučajeva, kožni ulkusi mogu biti sanirani upotrebom medicinskih krema i ulja.

 

Kada je najopitmalnije konsultovati se sa lekarom u slučaju postojanja ulkusa kože ?

 

U slučaju postojanja kožnih ulcera, savetuje se konsultovati se sa ordinirajućim lekarom, naročito u slučaju da individua poseduje zdravstvene tegobe kao što su dijabetes ili predispoziciju ka tim oboljenjima.

 

Kod postojanja indikacija, lekar može ukloniti mrtvo tkivo sa promoena kože (debridman), ordinirati medikamente u cilju ubrzavanja zalečenja ili eliminaciju infektivnog procesa ili fizička aktivnost nekoliko nedelja nakon početka tretmana.