Uvučena bradavica predstavlja stanje u kome se bradavica potiskuje ka unutrašnjim partijama grudi, menja položaj i presavija. Predstavlja fenomen koji zahvata jednu ili obe bradavice dojki i razlikuje se od urođenog oblika invertovane bradavice, stanjem koje se karakteriše neadekvatnom protruzijom bradavice na površini dojke, već se zaravnjuje na nivou areola.

 

Razlikovanje ove dve vrste poremećaja bradavice je prosto: u slučaju invertovane bradavice može biti manuelno reponirana, na primer masažom ili primenom hladnoće,  dok retrahovana bradavica ne menja položaj čak ni pri stimuluaciji.

 

 

Uvlačenje bradavice najčešćeje uzrokovano starenjem, mamarnom duktalnom ektazijom, mastitisom ili karcinomom dojke.

Najčešće je etrahovana bradavica udružena sa tumorom ili je praćena gubitkom seruma ili kvi iz same bradavice.

 

 

  • Karcinom dojke
  • Duktalna ektazija
  • Mastitis

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju uvrnute bradavice ?

 

Uvlačenje bradavice može se lečiti na različite načine u zavisnosti od priamnog uzroka. Ako uslovljava estetski poremećaj, neophodna je hirurška korekcija. Kod određenih individual može se primeniti ciljana terapija koja varira u zavisnsoti od slučaja do slučaja.

 

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

U slučaju uvučene bradavice, neophodno je konsultovati se sa lekarom radi određivanja uzročnog poremećaja. U slučaju pojave krvi ili serozne tečnosti neophodan je pregled specijaliste.