Termin ‘vezikula’ predstavlja u medicinskoj literaturi promene na koži odlično demarkirane i redukovane, te u slučaju reapsorpcije ostavljaju ožiljne promene na odgovaajućoj regiji kože.

 

Vezikule nastaju kada se tečnost nagomilava unutar određenih slojeva kože  – predominantno epidermis.

 

Predstavlja manje nakupine tečnim sadržajem u vidu blistera.

 

Mnogobrojni poremećaji mogu usloviti nastanak vezikula. Neki od ovih poremećaja su bezazleni i ne zahtevaju medicinski tretman. Ozbiljniji poremećaji mogu indikovati postojanje komplikacija koje zahtevaju neodložan medicinski tretman.

 

 

Prema dosadašnjim naučnim saznanjima, vezikula se definiše kao promena dijametra ne veća od 0.5 cm, dok one preko 1 cm se nazivaju bule.

 

Vezikule se lak oprepoznaju. Većina vezikula nastaje na površnom sloju kože izazivajući otok pripadajućih regija kože kao i nakupljanje tečnosti.

 

Najčešće vezikule lako ruptuiraju, usled čega nastaje spontana evakuacija tečnosti.

U slučaju da se vezikula sasuši, formira se krusta ili promena postaje žućkasto prebojena.

 

U zavisnosti od primarnog uzročnog poremećaja, pojava vezikula može biti praćena prisustvom simptoma kao što su crvenilo kože usled prisutnih lezija, svraba, pečenja, deskvamacije kože, povišene lokalne temperature, malaksalosti, groznice.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa vezikulama?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa vezikulama mogu biti sledeći:

 

 • Dermatitis
 • Dermatofitoza
 • Kontaktna alegija
 • Promrzline
 • Herpes simpleks
 • Herpes zoster
 • Impetigo
 • Šuga
 • Lihen planus
 • Herpetične lezije kože
 • Pemphigus vulgaris
 • Ovčije boginje
 • Male boginje
 • Opekotine od sunčeve svetlosti

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju vezikula ?

 

Uzročnici nastanka vezikula mogu se znatno razlikovati međusobno te će terapija zavisiti od pravilno postavljene dijagnoze.

 

U svakom slučaju, neophodno je izbegavati narodne lekove. Nestručno previjanje može usloviti razvoj određenih komplikacija kao što alergijske reakcije, iritacije i infektivni procesi koji najčešće usporavaju process zalečenja.

 

Ishod bolesti u zavisnosti je od uzročnog poremećaja. Kada su vezikule izazvane

Kada su uzročnici vezikula blaži poremećaji kao što su alergijske reakcije ili kontaktni dermatitis, pacijent će se u potpunosti oporaviti.

U slučaju ozbiljnijih poremećaja, kao što su stem ili virusne infekcije ili genetski poremećaji, stanje može recidivirati tokom života.

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

U slučaju kada je dijagnoza već ustanovljena ili postoji rizik od pridružene boelsti (videti listu pridruženih oboljenja).