Zamućenje rožnjače predstavlaj defekt u transparentnosti rožnjače koji se manifestuje usled degenerativnih ili patoloških procesa (infekcija na primer), kao i usled traume ili opekotina.

 

Rožnjača je tanka i providna fibrozna membrana ispred dubljih očnih struktura.Rožnjača predstavlja vrstu sočiva koje je neophodno za process vida, budući da omogućava nesmetan prolazak svetlosti od spoljašnjih ka unutrašnjim strukturama oka.

 

U sluačju da nastane zamućenje rožnjače, gubi se sposobnost provođenja svetsosnih slika.

 

Kalcifikacije rožnjače mogu biti različitog karaktera. U slučaju kalcifikacija srednjeg stepena nastaje nubekola (kornealno zamućenje male gustine), a ako je stanje težeg karaktera nastaje leukom (beličaste kalcifikacije rožnjače). Ovim procesom mogu biti zahvaćeno jedno ili oba oka u zavisnosti od primarnog uzročnog poremećaja.

 

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa zamućenjem rožnjače?

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa zamućenjem rožnjače mogu biti sledeći:

 

 

  • Keratokonus
  • Keratitis
  • Ichtioza
  • Sindrom suvog oka
  • Trauma
  • Ulkus rožnjače
  • Opekotine

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju zamućenja rožnjače ?

 

U slučaju postojanja zamućenja rožnjače , lečenje je bazirano na specijalnim hidratantnim kapima, radi galvanske ili keratoplastične aplikacije. Budući da mnogobrojna oboljenja mogu biti udružena sa zamućenjem rožnjače, neophodna je konsultacija oftalmologa. Precizna dijagnoza je preduslov za uspešni terapeutski pristup.

 

Kada je najoptimlanije konsultovati se sa lekarom ?

U slučaju traumatskog procesa, opekotina ili več postojećih oboljenja (ili povećanog rizika) udružene patologije (videti listu pridruženih oboljenja).